Đóng

05/12/2019

Cắt may áo Măng-tô (nam , nữ) – Khóa 01/2020 (Cơ sở chính)

Khung lớp: Thứ 3 – 5 – 7 từ 13g30 – 16g00

Khai giảng: ngày 19/12/2019

Học phí: 660.000 đồng/ khóa/12 buổi

Giáo viên hướng dẫn: Thành Phương

Chương trình học:

 1. Sinh hoạt lớp – Hướng dẫn cách đo và vẽ áo măng – tô nam.
 2. Hướng dẫn cách đo và vẽ áo măng tô nữ.
 3. Hướng dẫn cắt áo măng – tô nam (lớp chính)
 4. Hướng dẫn cắt áo măng – tô nam (lớp chính)
 5. Hướng dẫn cắt lớp dựng và lớp lót áo măng – tô.
 6. Hướng dẫn ráp thân chính áo măng – tô nam.
 7. Hướng dẫn ráp thân chính áo măng – tô nữ.
 8. Hướng dẫn ráp thân lót áo măng – tô nam và nữ.
 9. Hướng dẫn may bâu và vô bâu áo măng – tô.
 10. Hướng dẫn ráp tay và vô tay áo măng – tô.
 11. Kiểm tra cuối khóa.
 12. Hướng dẫn làm khuy mắt phượng, thắt con rít làm khuy giả, may dây nịt áo măng – tô.
Bài viết liên quan