Đóng

16/07/2019

Cắt may jumpsuit, đầm thời trang – Khóa 07/2019 (Cơ sở chính)

Khung lớp: Thứ 2 – 4 – 6 từ 13g30 -16g00

Khai giảng: ngày 22/7/2019

Học phí: 660.000 đồng/ khóa

Giáo viên hướng dẫn: Hà Phương

Chương trình học:

 1. Sinh hoạt lớp – Lý‎ thuyết Jumpsuit đùi, sát nách.
 2. Cắt may Jumpsuit đùi: chuẩn bị chi tiết cắt vải.
 3. Cắt may Jumpsuit đùi: ráp sản phẩm.
 4. Lý thuyết Jumpsuit dài, tay lỡ.
 5. Cắt may Jumpsuit dài: chuẩn bị chi tiết cắt vải
 6. Cắt may Jumpsuit dài: ráp sản phẩm.
 7. Lý thuyết đầm tay chồm, xếp ly.
 8. Cắt may đầm tay chồm: chuẩn bị chi tiết cắt vải.
 9. Cắt may đầm tay chồm: ráp sản phẩm.
 10. Lý thuyết đầm tay phồng, lưng thun.
 11. Kiểm tra cuối khóa.
 12. Cắt may đầm tay phồng, lưng thun.
Bài viết liên quan