Đóng

04/11/2019

Cắt tóc nam – Khóa 11/2019 (Cơ sở 2)

Khung lớp:

 • Thứ 2 – 4 – 6 từ 13g30 – 16g00: GV Hữu Nghĩa (dạy lớp 1 và 4)
 • Thứ 3 – 5 – 7 từ 13g30 – 16g00: GV Tấn Đạt (dạy lớp 1 và 3)

Khai giảng: 

 • Thứ 2 – 4 – 6: ngày 20/11/2019
 • Thứ 3 – 5 – 7: ngày 21/11/2019

Học phí:

 • Lớp 1, 2, 3 : 700.000 đồng/khóa/lớp
 • Lớp 4         : 800.000 đồng /khóa/lớp

Chương trình học:

Cắt tóc nam 1

 1. Sinh hoạt lớp. Giới thiệu chương trình học. Giới thiệu dụng cụ và hướng dẫn mua dụng cụ.
 2. Hướng dẫn cách sử dụng dụng cụ. Cách tỉa tóc thông thường.
 3. Hướng dẫn kỹ thuật sử dụng kéo. Thực hành những cách tỉa tóc thông thường.
 4. Hướng dẫn kỹ thuật sử dụng tông – đơ và ngàm. Hướng dẫn kỹ thuật sử dụng tông-đơ và lược.
 5. Hướng dẫn cắt kiểu tóc ót lài thấp. Hướng dẫn cách sử dụng ngàm để cắt kiểu tóc ót lài.
 6. Những thao tác căn bản để cắt một kiểu tóc nam phổ thông. Hướng dẫn các loại pattes tóc phổ thông, cách chia rẽ đường ngôi.
 7. Thực hành cắt các kiểu tóc đã học trên đầu tóc giả tại lớp
 8. Thực tập bên ngoài.
 9. Hướng dẫn cắt kiểu tóc cắt tỉa vành tai. Rút kinh nghiệm trong quá trình đi thực hành.
 10. Thực tập bên ngoài.
 11. Kiểm tra cuối khóa.
 12. Hướng dẫn cắt kiểu tóc cắt tỉa cao. Ôn tập các kiểu tóc đã học.

Cắt tóc nam 2

 1. Sinh hoạt lớp. Giới thiệu chương trình học. Hướng dẫn cắt kiểu tóc ót lài cao.
 2. Hướng dẫn cắt kiểu tóc 2 tầng. Hướng dẫn các kiểu pattes phổ thông.
 3. Hướng dẫn cắt kiểu tóc Armani (cắt kéo). Hướng dẫn cắt các kiểu mái.
 4. Hướng dẫn cắt kiểu tóc sole ngắn.
 5. Thực hành cắt các kiểu tóc đã học trên đầu tóc giả tại lớp
 6. Thực tập bên ngoài.
 7. Hướng dẫn cắt một kiểu tóc thời trang. Rút kinh nghiệm trong quá trình đi thực tập.
 8. Thực tập bên ngoài.
 9. Thực hành cắt các kiểu tóc đã học trên đầu tóc giả tại lớp
 10. Hướng dẫn cắt một kiểu tóc thời trang. Rút kinh nghiệm trong quá trình đi thực tập.
 11. Kiểm tra cuối khóa.
 12. Ôn tập các kiểu tóc đã học. Rút kinh nghiệm trong quá trình đi thực tập.

Cắt tóc nam 3

 1. Sinh hoạt lớp. Giới thiệu chương trình học. Hướng dẫn cắt kiểu tóc Cours (đinh tròn).
 2. Hướng dẫn cắt kiểu tóc Armani (cắt tông-đơ). Hướng dẫn cắt kiểu tóc Armani thời trang có mái.
 3. Hướng dẫn cắt kiểu tóc sole dài. Hướng dẫn cách tạo kiểu cho kiểu tóc so le dài.
 4. Hướng dẫn cách cắt và tạo kiểu một kiểu tóc thời trang.
 5. Thực hành cắt các kiểu tóc đã học trên đầu tóc giả tại lớp
 6. Thực tập bên ngoài.
 7. Hướng dẫn cách phân tích một kiểu tóc trong catalogue  và cách tự thiết kế đường cắt để cắt giống như hình tóc mẫu.
 8. Thực tập bên ngoài.
 9. Thực hành cắt các kiểu tóc đã học trên đầu tóc giả tại lớp
 10. Hướng dẫn cách cắt và tạo kiểu một kiểu tóc thời trang. Rút kinh nghiệm trong quá trình đi thực tập.
 11. Kiểm tra cuối khóa.
 12. Hướng dẫn cách cắt và tạo kiểu một kiểu tóc thời trang. Ôn tập các kiểu tóc đã học.

Cắt tóc nam 4

 1. Sinh hoạt lớp. Giới thiệu chương trình học. Hướng dẫn cắt kiểu tóc đinh vuông.
 2. Giới thiệu một số kiểu tóc thời trang trẻ đang thịnh hành. Hướng dẫn cắt và tạo kiểu một kiểu tóc thời trang.
 3. Hướng dẫn cắt và tạo kiểu một kiểu tóc thời trang. Hướng dẫn cạo mặt và cạo râu.
 4. Hướng dẫn cắt và tạo kiểu một kiểu tóc thời trang.
 5. Thực hành cắt các kiểu tóc đã học trên đầu tóc giả tại lớp
 6. Thực tập bên ngoài.
 7. Hướng dẫn cắt và tạo kiểu một kiểu tóc thời trang. Rút kinh nghiệm trong quá trình đi thực tập.
 8. Thực tập bên ngoài.
 9. Thực tập bên ngoài.
 10. Hướng dẫn cắt và tạo kiểu một kiểu tóc thời trang. Rút kinh nghiệm trong quá trình đi thực tập.
 11. Kiểm tra cuối khóa.
 12. Hướng dẫn cắt và tạo kiểu một kiểu tóc thời trang. Ôn tập các kiểu tóc đã học.
Bài viết liên quan