Đóng

07/12/2019

Cắt uốn tóc nữ – Khóa 01/2020 (Cơ sở 2)

Khung lớp:

 • Thứ 2 – 4 – 6 từ 8g00 -10g30: GV Hữu Nghĩa (dạy lớp 1 và 3)
 • Thứ 3 – 5 – 7  từ  8g00 -10g30: GV Phú Thạch (dạy lớp 1 và 3)
 • Thứ 3 – 5 – 7  từ  17g30 – 20g00: GV Tấn Đạt (dạy lớp 1 và 2)

Khai giảng:

 • Thứ 2 – 4 – 6: ngày 18/12/2019
 • Thứ 3 – 5 – 7: ngày 19/12/2019

Học phí:

 • Lớp 1, 2, 3 : 700.000 đồng/khóa/lớp
 • Lớp 4         : 800.000 đồng /khóa/lớp

Chương trình học:

LỚP CẮT UỐN TÓC NỮ 1

 1. Sinh hoạt lớp – Giới thiệu chương trình; hướng dẫn trang bị dụng cụ cho khóa học. Lý thuyết về uốn tóc.
 2. Hướng dẫn kỹ thuật uốn ngang – Thực hành.
 3. Hướng dẫn kỹ thuật uốn xéo – Thực hành.
 4. Hướng dẫn kỹ thuật uốn lọn – Thực hành.
 5. Hướng dẫn gội đầu và massage mặt – Thực hành.
 6. Thực hành gội đầu và massage mặt.
 7. Hướng dẫn kỹ thuật hấp dầu và kẹp tóc thẳng.
 8. Kỹ thuật tạo nếp tóc.
 9. Thực hành tạo nếp tóc.
 10. Kỹ thuật uốn các kiểu tóc xù.
 11. Kiểm tra cuối khóa.
 12. Tổng kết, ôn tập.

LỚP CẮT UỐN TÓC NỮ 2

 1. Sinh hoạt lớp – Giới thiệu chương trình; hướng dẫn trang bị dụng cụ cho khóa học. Hướng dẫn cách chia tóc, nâng góc độ khi cắt.
 2. Hướng dẫn kỹ thuật, thao tác và cách sử dụng dụng cụ. Hướng dẫn thao tác cắt cơ bản.
 3. Kỹ thuật cắt và sấy kiểu tóc ngang dài – Thực hành.
 4. Kỹ thuật cắt và sấy kiểu tóc ngang bầu – Thực hành.
 5. Kỹ thuật cắt và sấy kiểu tóc ngang sole dài – Thực hành.
 6. Kỹ thuật cắt và sấy kiểu tóc lá – Thực hành.
 7. Kỹ thuật cắt và sấy kiểu tóc chiếc lá sole tầng – Thực hành.
 8. Kỹ thuật cắt và sấy kiểu tóc bồ câu – Thực hành.
 9. Kỹ thuật cắt và sấy kiểu tóc stone bung – Thực hành.
 10. Kỹ thuật cắt và sấy kiểu tóc sole thời trang – Thực hành.
 11. Kiểm tra cuối khóa.
 12. Tổng kết, ôn tập.

LỚP CẮT UỐN TÓC NỮ 3

 1. Sinh hoạt lớp – Giới thiệu chương trình. Ôn tập kiến thức lớp 2.
 2. Kỹ thuật cắt các kiểu mái: mái xéo, mái hất – Thực hành.
 3. Kỹ thuật cắt các kiểu mái: mái ngang cúp, mái vòng cung, mái sole – Thực hành.
 4. Kỹ thuật cắt và sấy kiểu tóc ngang cúp – Thực hành.
 5. Kỹ thuật cắt và sấy kiểu tóc ngang chúi – Thực hành.
 6. Kỹ thuật cắt và sấy kiểu tóc ngang chúi có tầng – Thực hành.
 7. Kỹ thuật cắt và sấy kiểu tóc ngang sole – Thực hành.
 8. Kỹ thuật cắt và sấy kiểu tóc ngang thời trang – Thực hành.
 9. Thực tập tại các điểm bên ngoài.
 10. Kỹ thuật cắt và sấy kiểu tóc ngang Nhật sole ót – Thực hành.
 11. Kiểm tra cuối khóa.
 12. Tổng kết, ôn tập.

LỚP CẮT UỐN TÓC NỮ 4

 1. Sinh hoạt lớp – Giới thiệu chương trình. Ôn tập kiến thức lớp 3.
 2. Kỹ thuật cắt và sấy kiểu tóc tém ngang.
 3. Kỹ thuật cắt và sấy kiểu tóc tém Nhật bung.
 4. Kỹ thuật cắt và sấy kiểu tóc tém Nhật.
 5. Kỹ thuật cắt và sấy kiểu tóc tém cao bồi.
 6. Kỹ thuật cắt và sấy kiểu tóc tém sole.
 7. Kỹ thuật cắt và sấy kiểu tóc Tomboy.
 8. Thực tập tại các điểm bên ngoài.
 9. Thực tập tại các điểm bên ngoài.
 10. Kỹ thuật uốn nóng.
 11. Kiểm tra cuối khóa.
 12. Tổng kết, ôn tập.
Bài viết liên quan