Đóng

07/02/2020

Chương trình Tổng kết hoạt động năm 2019 và Hội nghị CB-NV năm 2020

3717.0001
Chị Nguyễn Thị Thu Thủy – PGĐ Nhà văn hóa Phụ nữ TP trình bày báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 của đơn vị.
3719.05
Chị Phan Thị Bích Hường – Giám đốc Nhà văn hóa Phụ nữ TP giới thiệu kế hoạch hoạt động của đơn vị năm 2020.
3740.07
Chị Trần Thị Phương Hoa – Phó Chủ tịch Hội LHPN TP phát biểu chỉ đạo.
DSC03689.003
Chị Trần Thị Phương Hoa – Phó Chủ tịch Hội LHPN TP trao Bằng khen của Hội LHPN TP cho các tập thể đạt danh hiệu “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019”.
20200113.01
Chị Phan Thị Bích Hường – Giám đốc Nhà văn hóa Phụ nữ TP trao Giấy khen của Nhà văn hóa Phụ nữ Thành phố cho các Câu lạc bộ đạt danh hiệu “Hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2019”.
114049.02
Chị Nguyễn Thị Thu Thủy – Phó Giám đốc Nhà văn hóa Phụ nữ TP trao Giấy khen của Nhà văn hóa Phụ nữ Thành phố cho các tập thể đạt danh hiệu “Hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2019”.
114154.10
Chị Phan Thị Bích Hường – Giám đốc Nhà văn hóa Phụ nữ TP trao Giấy khen của Nhà văn hóa Phụ nữ Thành phố cho giáo viên Võ Thành Phương và giáo viên Nguyễn Phú Thạch đã có thành tích “Tham gia đào tạo nghề cho giáo viên tại tỉnh Champasak – Lào từ ngày 17/9/2019 đến 15/10/2019, góp phần thực hiện tốt công tác đội ngoại nhân dân của đơn vị”.
3769.08
3773.09
Tập thể CBNV, Giáo viên đơn vị biểu quyết thông qua các văn kiện Hội nghị CBNV năm 2020
3733.06
Chị Cổ Tấn Mỹ Dung – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Hỗ trợ Phụ nữ Phát triển Kinh tế Hội LHPN TP trao Công nhận của Hội LHPN TP cho các cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở”.

Bài viết liên quan