Đóng

06/11/2019

Chuyên đề gia chánh tháng 11/2019

Giá vé: 90.000đ/vé/người

CƠ SỞ 1

 1. 14g00, ngày 02/11/2019 (Thứ bảy) hướng dẫn làm món

BÌ CUỐN CHAY – BÒ BÍA CHAY

(Hướng dẫn làm nước mắm chay – tương chay)

Người hướng dẫn: Bùi Ngọc Thu – Giáo viên NVH. Phụ nữ TP.HCM

 1. 14g00, ngày 05/11/2019 (Thứ ba), hướng dẫn làm món

           BÁNH DA LỢN CUỘN

Người hướng dẫn: Nguyễn Thị Thanh Nhàn – Giáo viên NVH. Phụ nữ TP.HCM

 1. 14g00, ngày 07/11/2019 (Thứ năm), hướng dẫn làm món

BÚN RIÊU CUA ỐC

Người hướng dẫn: Bùi Thị Thanh Kỹ – Giáo viên NVH. Phụ nữ TP.HCM

 1. 14g00, ngày 09/11/2019 (Thứ bảy), hướng dẫn làm món

BÁNH CAKE BƠ VỊ HỒNG TRÀ & TÁO

Người hướng dẫn: Nguyễn Kính Đức – Chuyên gia ẩm thực

 1. 14g00, ngày 12/11/2019 (Thứ ba), hướng dẫn làm món

BÁNH NẾP NHÂN TÔM THỊT (Hướng dẫn gói lá 2 kiểu)

Người hướng dẫn: Nguyễn Thị Thanh Nhàn – Giáo viên NVH. Phụ nữ TP.HCM

 1. 14g00, ngày 14/11/2019 (Thứ năm), hướng dẫn làm món

          RAU CÂU BÁNH FLAN CHEESE (Hướng dẫn làm bánh flan)

Người hướng dẫn: Bùi Thị Thanh Kỹ – Giáo viên NVH. Phụ nữ TP.HCM

 1. 14g00, ngày 16/11/2019 (Thứ bảy), hướng dẫn làm món

BÁNH MUFFIN 3 KIỂU: TÁO, CHUỐI, SOCOLA & TRÁI CÂY NGÂM

Người hướng dẫn: Nguyễn Kính Đức – Chuyên gia ẩm thực

 1. 14g00, ngày 19/11/2019 (Thứ ba), hướng dẫn làm món

      LẨU THÁI LAN HẢI SẢN

Người hướng dẫn: Cao Văn Phương – Giáo viên NVH. Phụ nữ TP.HCM

 1. 14g00, ngày 21/11/2019 (Thứ năm), hướng dẫn làm món

               BÁNH HÁ CẢO

Người hướng dẫn: Nguyễn Thị Thanh Nhàn – Giáo viên NVH. Phụ nữ TP.HCM

 1. 14g00, ngày 23/11/2019 (Thứ bảy), hướng dẫn làm món

PHỞ BẮP BÒ (Hướng dẫn nấu nước dùng)

Người hướng dẫn: Trần Cường Thịnh – Chuyên gia ẩm thực

 1. 14g00, ngày 26/11/2019 (Thứ ba), hướng dẫn làm món

XÔI CÁ RÔ ĐỒNG NAM ĐỊNH (Hướng dẫn làm chà bông cá)

Người hướng dẫn: Trần Cường Thịnh – Chuyên gia ẩm thực

 1. 14g00, ngày 28/11/2019 (Thứ năm), hướng dẫn làm món

BÁNH GÓI NƯỚC DỪA

Người hướng dẫn: Nguyễn Thị Thanh Nhàn – Giáo viên NVH. Phụ nữ TP.HCM

 1. 14g00, ngày 30/11/2019 (Thứ bảy), hướng dẫn làm món

BÁNH MÌ DƯA LƯỚI KIỂU NHẬT

(MELON PAN KIỂU NHẬT)

Người hướng dn: Nguyễn Kính Đức – Chuyên gia ẩm thực

 

CƠ SỞ 2

 1. 09g00, ngày 02/11/2019 (Thứ bảy), hướng dẫn làm món

BÁNH SU KEM TRÂN CHÂU ĐƯỜNG ĐEN

Người hướng dn: Cao Văn Phương – Giáo viên NVH. Phụ nữ TP.HCM

 1. 09g00, ngày 09/11/2019 (Thứ bảy), hướng dẫn làm món

THỊT NƯỚNG VỚI 3 VỊ XỐT ĐẶC BIỆT (Xốt vị: Nhật, Hàn, Hoa)

Người hướng dẫn: Nguyễn Kính Đức – Chuyên gia ẩm thực

 1. 09g00, ngày 16/11/2019 (Thứ bảy), hướng dẫn làm món

CƠM GÀ XÌ DẦU SINGAPORE

Người hướng dẫn: Lê Thị Kim Oanh – Giáo viên NVH. Phụ nữ TP.HCM

 1. 09g00, ngày 23/11/2019 (Thứ bảy), hướng dẫn làm món

XÔI ĐÙI GÀ XÁ XÍU (Hướng dẫn làm xá xíu)

Người hướng dẫn: Trần Cường Thịnh – Chuyên gia ẩm thực

 1. 09g00, ngày 30/11/2019 (Thứ bảy), hướng dẫn làm món

BÁNH PHÔ MAI OREO – BÁNH PHÔ MAI TRÀ XANH

(OREO CHEESE CAKE – MATCHA CHEESE CAKE)

Người hướng dẫn: Nguyễn Kính Đức – Chuyên gia ẩm thực

BAN TỔ CHỨC

Bài viết liên quan