Đóng

22/07/2019

Chuyên đề gia chánh tháng 4/2019 – Cơ sở 1

GIÁ VÉ: 90.000đ/ vé/ người

 1. 14g00, ngày 02/4/2019 (Thứ ba), hướng dẫn làm món:

BÁNH MÌ PHÔ – MAI CHẢY CHÀ BÔNG

Người hướng dẫnNguyễn Kính Đức  Chuyên gia ẩm thực

 

 1. 14g00, ngày 04/4/2019 (Thứ năm), hướng dẫn làm món:

SỮA ĐẬU NÀNH – TÀU HỦ HOA BẰNG ĐƯỜNG NHO

Người hướng dẫnNguyễn Thị Thanh Nhàn  Giáo viên NVH. Phụ nữ TP.HCM

 

 1. 14g00, ngày 06/4/2019 (Thứ bảy), hướng dẫn làm món:

GÀ ĐÚT LÒ XỐT ỚT CAY – XÔI CÀ PHÊ

Người hướng dnTrần Cường Thịnh  Chuyên gia ẩm thực

 

 1. 14g00, ngày 09/4/2019 (Thứ ba), hướng dẫn làm món:

SUSHI THẬP CẨM (CALIFORNIA ROLL SUSHI)

Người hướng dẫnNguyễn Kính Đức  Chuyên gia ẩm thực

 

 1. 14g00, ngày 11/4/2019 (Thứ năm), hướng dẫn làm món:

HOÀNH THÁNH CHAY (HƯỚNG DẪN LÀM VỎ HOÀNH THÁNH)

Người hướng dnTrần Cường Thịnh  Chuyên gia ẩm thực

 

 1. 14g00, ngày 13/4/2019 (Thứ bảy), hướng dẫn làm món:

TIRAMISU VẼ HOA

Người hướng dẫnNguyễn Thị Thanh Nhàn  Giáo viên NVH. Phụ nữ TP.HCM

 

 1. 14g00, ngày 16/4/2019 (Thứ ba), hướng dẫn làm món:

MÌ QUẢNG (TÔM, GÀ, THỊT)

Người hướng dẫn: Cao Văn Phương  Giáo viên NVH. Phụ nữ TP.HCM

 

 1. 14g00, ngày 18/4/2019 (Thứ năm), hướng dẫn làm món:

TÔM XỐT SINGAPORE

Người hướng dnTrần Cường Thịnh  Chuyên gia ẩm thực

 

 1. 14g00, ngày 20/4/2019 (Thứ bảy), hướng dẫn làm món:

BÁNH CREPE SỮA HOKKAIDO (HOKKAIDO MILK CREPE)

Người hướng dẫnNguyễn Kính Đức  Chuyên gia ẩm thực

 

 1. 14g00, ngày 23/4/2019 (Thứ ba), hướng dẫn làm món:

BÁNH ĐẬU XANH NƯỚNG

Người hướng dẫnNguyễn Thị Thanh Nhàn  Giáo viên NVH. Phụ nữ TP.HCM

 

 1. 14g00, ngày 25/4/2019 (Thứ năm), hướng dẫn làm món:

CHÈ HẠT SEN BIẾN TẤU (NHÃN NHỤC, TÁO TÀU, RAU CÂU)

Người hướng dẫnBùi Ngọc Thu  Giáo viên NVH. Phụ nữ TP.HCM

BAN TỔ CHỨC

Bài viết liên quan