Đóng

22/07/2019

Chuyên đề gia chánh & ứng dụng đặc biệt tháng 7/2019

I. CHUYÊN ĐỀ GIA CHÁNH (Giá vé: 90.000đ/vé/người)

CƠ SỞ 1

 1. 14g00, ngày 02/7/2019 (Thứ ba), hướng dẫn làm món:

BÁNH LỘT DA NHÂN ĐẬU XANH, SẦU RIÊNG, TRỨNG MUỐI

Người hướng dẫn: Nguyễn Thị Thanh Nhàn Giáo viên NVH. Phụ nữ TP.HCM

 1. 14g00, ngày 04/7/2019 (Thứ năm), hướng dẫn làm món:

GỎI MĂNG CỤT

(Hướng dẫn cách xử lý măng cụt)

Người hướng dn: Trần Cường Thịnh Chuyên gia ẩm thực

 1. 14g00, ngày 06/7/2019 (Thứ bảy), hướng dẫn làm món:

BÚN CHẢ GIÒ CHAY

(Hướng dẫn pha nước mắm chay phong cách miền Nam)

Người hướng dẫn: Bùi Ngọc Thu Giáo viên NVH. Phụ nữ TP.HCM

 1. 14g00, ngày 09/7/2019 (Thứ ba), hướng dẫn làm món:

BÁNH DẺO NHÂN KHOAI MÔN, DỪA

Người hướng dẫn: Nguyễn Thị Thanh Nhàn Giáo viên NVH. Phụ nữ TP.HCM

 1. 14g00, ngày 11/7/2019 (Thứ năm), hướng dẫn làm món:

CƠM CHIÊN ĐÙI GÀ XỐI MỠ

Người hướng dẫn: Lê Thanh Tùng Giáo viên NVH. Phụ nữ TP.HCM 

 1. 14g00, ngày 13/7/2019 (Thứ bảy), hướng dẫn làm món:

 BÒ TÙNG XẺO

              (Hướng dẫn làm nước xốt ăn kèm)

Người hướng dn: Trần Cường Thịnh Chuyên gia ẩm thực 

 1. 14g00, ngày 16/7/2019 (Thứ ba), hướng dẫn làm món:

BÁNH PIZZA NHÂN GÀ NƯỚNG

Người hướng dẫn: Nguyễn Kính Đức Chuyên gia ẩm thực

 1. 14g00, ngày 18/7/2019 (Thứ năm), hướng dẫn làm món:

    MÌ VỊT TIỀM

Người hướng dẫn: Cao Văn Phương Giáo viên NVH. Phụ nữ TP.HCM

 1. 14g00, ngày 20/7/2019 (Thứ bảy), hướng dẫn làm món:

                         BÁNH BỘT LỌC – BÁNH NẬM

Người hướng dẫn: Cao Văn Phương Giáo viên NVH. Phụ nữ TP.HCM

 1. 14g00, ngày 23/7/2019 (Thứ ba), hướng dẫn làm món:

ĐẬU HỦ – CÀ TÍM KIỂU TỨ XUYÊN TAY CẦM

Người hướng dẫn: Nguyễn Kính Đức Chuyên gia ẩm thực

 11. 14g00, ngày 25/7/2019 (Thứ năm), hướng dẫn làm món:

          HỦ TIẾU GÀ CHIÊN GIÒN

Người hướng dẫn: Cao Văn Phương – Giáo viên NVH. Phụ nữ TP.HCM

12. 14g00, ngày 27/7/2019 (Thứ bảy), hướng dẫn làm món:

       TRÀ SỮA TRÂN CHÂU ĐÀI LOAN

Người hướng dẫn: Nguyễn Kính Đức Chuyên gia ẩm thực

 13. 14g00, ngày 30/7/2019 (Thứ ba), hướng dẫn làm món:

GỎI BÒ NGŨ SẮC THÁI LAN

Người hướng dn: Trần Cường Thịnh Chuyên gia ẩm thực

CƠ SỞ 2

 1. 09g00, ngày 06/7/2019 (Thứ bảy), hướng dẫn làm món:

       MÌ BÒ ĐÀI LOAN

Người hướng dn: Cao Văn Phương Giáo viên NVH. Phụ nữ TP.HCM 

 1. 09g00, ngày 13/7/2019 (Thứ bảy), hướng dẫn làm món:

GỎI THÁI CHAY

Người hướng dn: Trần Cường Thịnh Chuyên gia ẩm thực 

 1. 09g00, ngày 20/7/2019 (Thứ bảy), hướng dẫn làm món:

BÁNH GẠO CAY HÀN QUỐC NHÂN PHÔ MAI

(Hướng dẫn làm bánh gạo tại lớp)

Người hướng dn: Cao Văn Phương Giáo viên NVH. Phụ nữ TP.HCM 

 1. 09g00, ngày 27/7/2019 (Thứ bảy), hướng dẫn làm món:

CƠM CHIÊN DƯƠNG CHÂU TRỨNG MUỐI

Người hướng dẫn: Nguyễn Kính Đức Chuyên gia ẩm thực

 

II. CHUYÊN ĐỀ ỨNG DỤNG ĐẶC BIỆT (Giá vé: 120.000 đồng/ vé/ người)

CƠ SỞ 1 (Hội trường)

09g00, ngày 28/7/2019 (Chủ nhật), hướng dẫn làm món:

BÁNH TRUNG THU NHÂN THẬP CẨM CHAY

Người hướng dẫn: Nguyễn Thị Thanh Nhàn Giáo viên NVH. Phụ nữ TP.HCM

 

CƠ SỞ 2 (Phòng 201)

09g00, ngày 14/7/2019 (Chủ nhật), hướng dẫn làm món:

CHÈ DƯỠNG NHAN

Người hướng dẫn: Nguyễn Thị Thanh Nhàn Giáo viên NVH. Phụ nữ TP.HCM

BAN TỔ CHỨC

Bài viết liên quan