Đóng

22/07/2019

Chuyên đề gia chánh & ứng dụng đặc biệt tháng 3 – Cơ sở 2

* CHUYÊN ĐỀ GIA CHÁNH (Giá vé: 90.000đ/ vé/ người)

1. 09g00, ngày 02/3/2019 (Thứ bảy), hướng dẫn làm món:

  BÁNH NƯỚNG PHÔ MAI CHUỐI

(BANANA CHEESECAKE)

Người hướng dẫn: Nguyễn Kính Đức – Chuyên gia ẩm thực

 

2. 09g00, ngày 09/3/2019 (Thứ bảy), hướng dẫn làm món:

CƠM GẤC GÀ QUAY ME

Người hướng dn: Cao Văn Phương – Giáo viên NVH. Phụ nữ TP.HCM

 

3. 09g00, ngày 16/3/2019 (Thứ bảy), hướng dẫn làm món:

 CƠM CHIÊN NGŨ SẮC NHẬT BẢN

(GOMOKKU CHAHAN)

Người hướng dẫn: Nguyễn Kính Đức – Chuyên gia ẩm thực

 

  1. 09g00, ngày 23/3/2019 (Thứ bảy), hướng dẫn làm món:

HỦ TIẾU HỒ (TRUNG HOA)

Người hướng dẫn: Trần Cường Thịnh – Chuyên gia ẩm thực

 

  1. 09g00, ngày 30/3/2019 (Thứ bảy), hướng dẫn làm món:

BÁNH ĐÚC ĐẬU XANH NHÂN TÔM THỊT

Người hướng dn: Cao Văn Phương – Giáo viên NVH. Phụ nữ TP.HCM

CHUYÊN ĐỀ ỨNG DỤNG ĐẶC BIỆT (Giá vé: 120.000đ/ vé/ người)

            09g00, ngày 24/3/2019 (Chủ nhật), hướng dẫn làm món:

KEM SỮA CHUA POPPY SEEDS

   Người hướng dn: Hoàng Thị Hằng Nga – Giáo viên NVH. Phụ nữ TP.HCM

BAN TỔ CHỨC

Bài viết liên quan