Đóng

05/11/2019

Chuyên đề gia chánh và ứng dụng đặc biệt tháng 9/2019

I. CHUYÊN ĐỀ GIA CHÁNH (Gía vé: 90.000 đồng/ vé/ người)

CƠ SỞ 1

 1. 14g00, ngày 03/9/2019 (Thứ ba), hướng dẫn làm món

BÁNH SU KEM (Tạo hình 4 kiểu)

Người hướng dẫn: Nguyễn Thị Thanh Nhàn – Giáo viên NVH. Phụ nữ TP.HCM

 1. 14g00, ngày 05/9/2019 (Thứ năm), hướng dẫn làm món

BÁNH TRUNG THU NƯỚNG THẬP CẨM NGŨ NHÂN

Người hướng dẫn: Nguyễn Kính Đức – Chuyên gia ẩm thực

 1. 14g00, ngày 07/9/2019 (Thứ bảy), hướng dẫn làm món

BÁNH DA LỢN ĐẬU XANH (10 LỚP)

Người hướng dẫn: Nguyễn Thị Thanh Nhàn – Giáo viên NVH. Phụ nữ TP.HCM

 1. 14g00, ngày 10/9/2019 (Thứ ba), hướng dẫn làm món

GÀ RÁN KFC

Người hướng dẫn: Cao Văn Phương – Giáo viên NVH. Phụ nữ TP.HCM

 1. 14g00, ngày 12/9/2019 (Thứ năm), hướng dẫn làm món

DIMSUM: BÁNH XẾP TRIỀU CHÂU

(Hướng dẫn làm xíu mại và nước xốt ăn kèm)

Người hướng dẫn: Cao Văn Phương – Giáo viên NVH. Phụ nữ TP.HCM

 1. 14g00, ngày 14/9/2019 (Thứ bảy), hướng dẫn làm món

SƯỜN XỐT BBQ (Hướng dẫn làm xốt BBQ)

Người hướng dn: Trần Cường Thịnh – Chuyên gia ẩm thực

 1. 14g00, ngày 17/9/2019 (Thứ ba), hướng dẫn làm món

BA RỌI QUAY CHAO

(Hướng dẫn làm nước xốt ăn kèm)

Người hướng dẫn: Cao Văn Phương – Giáo viên NVH. Phụ nữ TP.HCM

 1. 14g00, ngày 19/9/2019 (Thứ năm), hướng dẫn làm món

CHẢ GIÒ HỒNG KÔNG KHỔNG LỒ

(Hướng dẫn làm nước chấm)

Người hướng dn: Trần Cường Thịnh – Chuyên gia ẩm thực

 1. 14g00, ngày 21/9/2019 (Thứ bảy), hướng dẫn làm món

BÁNH TRÀ XANH KYOTO NHẬT

(KYOTO MATCHA CAKE)

Người hướng dẫn: Nguyễn Kính Đức – Chuyên gia ẩm thực

 1. 14g00, ngày 24/9/2019 (Thứ ba), hướng dẫn làm món

BÁNH BỘT BÁNG NGŨ SẮC NƯỚC DỪA

Người hướng dẫn: Nguyễn Thị Thanh Nhàn – Giáo viên NVH. Phụ nữ TP.HCM

 1. 14g00, ngày 26/9/2019 (Thứ năm), hướng dẫn làm món

BÁNH BÔNG LAN TRỨNG MUỐI PHÔ – MAI ĐÀI LOAN

Người hướng dn: Nguyễn Kính Đức – Chuyên gia ẩm thực

 1. 14g00, ngày 28/9/2019 (Thứ bảy), hướng dẫn làm món

HẾN – SÒ ĐIỆP CHAY XÚC BÁNH TRÁNG

(Hướng dẫn làm sò điệp chay)

Người hướng dẫn: Bùi Ngọc Thu – Giáo viên NVH. Phụ nữ TP.HCM

 CƠ SỞ 2

 1. 09g00, ngày 07/9/2019 (Thứ bảy), hướng dẫn làm món

BÁNH CANH CÁ LÓC

(Hướng dẫn làm nước chấm và sợi bánh canh tại lớp)

Người hướng dẫn: Cao Văn Phương – Giáo viên NVH. Phụ nữ TP.HCM

 1. 09g00, ngày 14/9/2019 (Thứ bảy), hướng dẫn làm món

DỒI ẾCH NƯỚNG

(Hướng dẫn làm salad xốt mayonnaise ăn kèm)

Người hướng dn: Trần Cường Thịnh – Chuyên gia ẩm thực

 1. 09g00, ngày 21/9/2019 (Thứ bảy), hướng dẫn làm món

LẨU SUKIYAKI

CƠM THỐ NHẬT GYUDON

Người hướng dẫn: Nguyễn Kính Đức – Chuyên gia ẩm thực

 1. 09g00, ngày 28/9/2019 (Thứ bảy), hướng dẫn làm món

GÀ QUAY TIÊU

(Hướng dẫn làm nước xốt ăn kèm)

Người hướng dẫn: Cao Văn Phương – Giáo viên NVH. Phụ nữ TP.HCM

 II. CHUYÊN ĐỀ ỨNG DỤNG ĐẶC BIỆT – Tại phòng 201 – Cơ sở 2 (Giá vé: 120.000 đồng/ vé/ người)

09g00, ngày 22/9/2019 (Chủ nhật), hướng dẫn làm món

HỒNG TRÀ SỮA TRÂN CHÂU ĐÀI LOAN

& SỮA TƯƠI TRÂN CHÂU ĐƯỜNG ĐEN

(Hướng dẫn nấu trân châu đường đen kiểu Đài Loan)

Người hướng dẫn: Nguyễn Kính Đức – Chuyên gia ẩm thực

BAN TỔ CHỨC

Bài viết liên quan