Đóng

24/07/2019

Đại hội Công Đoàn nhiệm kỳ 2012 – 2014

dhcd01072012_1
Văn nghệ chào mừng
dhcd01072012_150
Đoàn chủ tịch Đại hội
dhcd01072012_3
Tập thể CBNV thống nhất ý kiến bằng hình thức giơ tay biểu quyết
dhcd01072012_4
Bà Đào Thị Hoài Thanh – Giám đốc NVH Phụ nữ TP phát biểu ý kiến
dhcd01072012_5
Ra mắt BCH Công Đoàn NVH Phụ nữ TP nhiệm kỳ 2012 – 2014

Bài viết liên quan