Đóng

05/11/2019

Fit ball dance – Khóa 11/2019 (Cơ sở chính)

Thời gian học:

  • Thứ 4 – thứ 6 từ 6g30 – 7g30
  • Thứ 3 – thứ 5 từ 16g45 – 17g45, 18g15 – 19g15

Khai giảng:

  • Thứ 4 – thứ 6 : ngày 20/11/2019
  • Thứ 3 – thứ 5: ngày 21/11/2019

Học phí: 300.000 đồng / khóa / 8 buổi

Giáo viên: Nguyễn Phương Hồng

Bài viết liên quan