Đóng

23/07/2019

Giáo viên dạy Anh văn – Võ tự vệ – Luyện chữ đẹp – Vẽ tranh

DẠY ANH VĂN
Giáo viên:Ninh Thiên Trân
Giảng dạy tại Nhà văn hóa Phụ nữ từ năm 2010.
gv_nthue

Giáo viên:Vương Đình Thái Quý

Giảng dạy tại Nhà văn hóa Phụ nữ từ năm 2011.

gv_quy

DẠY VÕ TỰ VỆ  
Giáo viên: Bạch Văn AnhGiảng dạy tại Nhà văn hóa Phụ nữ từ năm 2011

gv_bvanh

Giáo viên: Nguyễn Hoàng PhúcGiảng dạy tại Nhà văn hóa Phụ nữ từ năm 2016

NguyenHoangPhuc

DẠY VẼ TRANH
Giáo viên: Nguyễn Văn Trung
Tham gia giảng dạy tại NVH Phụ nữ TP từ năm 2014gv_ngvanchung
Giảng dạy Kiến thức tổ chức  Cửa hàng cửa tiệm
Giáo viên Phan Duy Nghĩa
tại Nhà văn hóa Phụ nữ từ năm 2010phanduynghia

 

Giáo viên dạy luyện viết chữ đẹpGiáo viên: Nguyễn Thị Kim Huệ
Giảng dạy tại Nhà văn hóa Phụ nữ từ năm 2010
gv_nttran

 

Bài viết liên quan