Đóng

25/07/2019

Giáo viên dạy các Lớp chuyên nghiệp

DẠY TRANG TRÍ MÓNG (chuyên nghiệp); ĐẮP GEL VÀ TẠO MẪU MÓNG (chuyên nghiệp); VẼ MÓNG NỔI (chuyên nghiệp)

DẠY MASSAGE (chuyên nghiệp)

Giáo viên: Nguyễn Thị Kim QuyênGiảng dạy tại Nhà văn hóa Phụ nữ từ năm 1999.

gv_quyen

Giáo viên: Lê Thị Xuân MaiGiảng dạy tại Nhà văn hóa Phụ nữ từ năm 1997.

gv_xmai

DẠY SĂN SÓC THẨM MỸ (chuyên nghiệp) DẠY CHẢI BỚI TÓC
(chuyên nghiệp)
Giáo viên: Lê Thị Thu Hằng

Giảng dạy tại Nhà văn hóa Phụ nữ từ năm 2006.gv_ltthang
Giáo viên: Dương Tuyết SươngGiảng dạy tại Nhà văn hóa Phụ nữ từ năm 1987.gv_suong
DẠY TRANG ĐIỂM
(chuyên nghiệp)

Giáo viên: Lê Bá Lộc

Giảng dạy tại Nhà văn hóa Phụ nữ từ năm 2009.

 gv_bloc

Giáo viên: Lưu Vĩnh Hùng

Giảng dạy tại Nhà văn hóa Phụ nữ từ năm 2011.

Luu_Vinh_Hung

Giáo viên: Lê Thị Thu Trang

Giảng dạy tại Nhà văn hóa Phụ nữ từ năm 2012.

Le Thi Thu Trang- ssd

Giáo viên: Bùi Thị Thu Hà

Giảng dạy tại Nhà văn hóa Phụ nữ từ năm 2016.

 BuiThiThuHa

 

Bài viết liên quan