Đóng

23/07/2019

Giáo viên dạy Cắm, kết hoa – Làm hoa giấy, voan – Trang trí gói quà – Tỉa rau củ

Giáo viên: Hồ Sĩ Thiệu

Giảng dạy tại Nhà văn hóa Phụ nữ từ năm 2013.

hosithieu

Giáo viên: Nguyễn Duy Tuấn

Giảng dạy tại Nhà văn hóa Phụ nữ từ năm 2016.

gv_duytuan

Giáo viên: Đinh Thị Bích Vân

Giảng dạy tại Nhà văn hóa Phụ nữ từ năm 2006.

gv_dtbvan

Giáo viên: Phan Thị Ngọc Mai

Giảng dạy tại Nhà văn hóa Phụ nữ từ năm 2003.

 gv_ptnmai

Giáo viên: Huỳnh Ngọc Nhung

Giảng dạy tại Nhà văn hóa Phụ nữ từ năm 2009.

gv_htnnhung

Giáo viên: Hoàng Thị Hằng Nga

Giảng dạy tại Nhà văn hóa Phụ nữ từ năm 2009.

gv_hthnga

Giáo viên: Trần thị Ngọc Yến

Giảng dạy tại Nhà văn hóa Phụ nữ từ năm 2013.

gv_tranthingocyen

Giáo viên: Phan Thị Thu Nguyệt

Giảng dạy tại Nhà văn hóa Phụ nữ từ năm 2010.

gv_tnguyet

 

Bài viết liên quan