Đóng

23/07/2019

Giáo viên dạy Khiêu vũ, Khí công, Múa ba lê

GIÁO VIÊN DẠY MÚA BA LÊGiáo viên: Nguyễn Phương Hiền

Giảng dạy tại Nhà văn hóa Phụ nữ từ năm 2014.

gv_hien

GIÁO VIÊN DẠY KHIÊU VŨ

Giáo viên: Tạ Hồng Phúcgv_thphucGiảng dạy tại Nhà văn hóa Phụ nữ từ năm 1986. Giáo viên: Ngô Phương Đàigv_npdaiGiảng dạy tại Nhà văn hóa Phụ nữ từ năm 1994.

Giáo viên: Phan Trần Nam

PhanTranNam

Giảng dạy tại Nhà văn hóa Phụ nữ từ năm 2016.

 Giáo viên: Nguyễn Quốc Namgv_nqnamGiảng dạy tại Nhà văn hóa Phụ nữ từ năm 1995. Giáo viên: Lê Văn Quanglevanquang_cutGiảng dạy tại Nhà văn hóa Phụ nữ từ năm 2013.  Giáo viên: Hà Kiến Huygv_hkhuyGiảng dạy tại Nhà văn hóa Phụ nữ từ năm 2000.
 Giáo viên:Đỗ Hữu Hảigv_ddhaiGiảng dạy tại Nhà văn hóa Phụ nữ từ năm 2000. Giáo viên: Trần Thị Kim Oanhgv_tranthikimoanhGiảng dạy tại Nhà văn hóa Phụ nữ từ năm 2013.

 

Bài viết liên quan