Đóng

Giáo viên - Cộng tác viên

24/07/2019

Giáo viên dạy Làm móng – Trang trí – Đắp móng, Vẽ móng nổi

Giáo viên: Hồ Anh PhươngGiảng dạy tại Nhà văn hóa Phụ nữ từ năm 1984.gv_aphuong-1

 

Giáo viên: Phạm Thùy LinhGiảng dạy tại Nhà văn hóa Phụ nữ từ năm 2009.gv_pmly

Giáo viên: Nguyễn Hoàn Phương

Giảng dạy tại Nhà văn hóa Phụ nữ từ năm 1999.

gv_hphuong

 Giáo viên: Nguyễn Thị Kim QuyênGiảng dạy tại Nhà văn hóa Phụ nữ từ năm 1999.gv_quyen   Giáo viên: Nguyễn Thủy TiênGiảng dạy tại Nhà văn hóa Phụ nữ từ năm 1999.gv_ttien

Giáo viên: Dương Thị Hồng Nhung

Giảng dạy tại Nhà văn hóa Phụ nữ từ năm 2009.

gv_hnhung

Giáo viên: Phạm Minh LýGiảng dạy tại Nhà văn hóa Phụ nữ từ năm 2010gv_tlinh