Đóng

24/07/2019

Giáo viên dạy Nấu ăn, Làm bánh, Làm kem,Trang trí bánh kem – rau câu, Pha thức uống

Giáo viên: Lê Thanh TùngGiảng dạy tại Nhà văn hóa Phụ nữ từ 2012.gv_lttung Giáo viên: Lê Thị Kim OanhGiảng dạy tại Nhà văn hóa Phụ nữ từ năm 2008.

gv_ltkoanh

Giáo viên: Hoàng Thị Hằng NgaGiảng dạy tại Nhà văn hóa Phụ nữ từ năm 2009. gv_hthnga
 Giáo viên: Võ Thị Tuyết HươngGiảng dạy tại Nhà văn hóa Phụ nữ từ năm 2008.

gv_vtthuong

Giáo viên: Lê Hồng ChâuGiảng dạy tại Nhà văn hóa Phụ nữ từ 2012.

Le Hong Chau

 Giáo viên: Bùi Ngọc ThuGiảng dạy tại Nhà văn hóa Phụ nữ từ năm 2003.

gv_bnthu

 Giáo viên: Lê Thị HoàngGiảng dạy tại Nhà văn hóa Phụ nữ từ năm 1984.

gv_lthoang

Giáo viên: Trần Toàn TriGiảng dạy tại Nhà văn hóa Phụ nữ từ năm 2009.

gv_tttri

Giáo viên: Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Giảng dạy tại Nhà văn hóa Phụ nữ từ năm 2010.

gv_nttnhan

 Giáo viên: Nguyễn Thị PhụngGiảng dạy tại Nhà văn hóa Phụ nữ từ năm 2010.

gv_phung

   Giáo viên: Vương NghĩaGiảng dạy tại Nhà văn hóa Phụ nữ từ năm 2009.

gv_vnghia

Giáo viên: Hồ Anh PhươngGiảng dạy tại Nhà văn hóa Phụ nữ từ năm 1984.

gv_aphuong

Giáo viên: Phan Thị Thu Nguyệt

Giảng dạy tại Nhà văn hóa Phụ nữ từ năm 2010.

gv_tnguyet

 

Giáo viên: Lê Thị LiêmGiảng dạy tại Nhà văn hóa Phụ nữ từ năm 2010.

gv_ltliem

 Giáo viên: Cao Văn PhươngGiảng dạy tại Nhà văn hóa Phụ nữ từ năm 2011.gv_cvphuong
Bài viết liên quan