Đóng

24/07/2019

Giáo viên dạy Trang điểm, Chải bới, Săn sóc da, Massage

Giáo viên: Đoàn Thị Ngọc Hà
Giảng dạy tại Nhà văn hóa Phụ nữ từ năm 2005.

gv_nha

Giáo viên: Lê Minh Sơn

Giảng dạy tại Nhà văn hóa Phụ nữ từ năm 2014.

BuiMinhSon

Giáo viên: Dương Tuyết Sương

Giảng dạy tại Nhà văn hóa Phụ nữ từ năm 1987.

gv_suong

 Giáo viên: Đặng Thị Thùy Trang

Giảng dạy tại Nhà văn hóa Phụ nữ từ năm 2005.

gv_ttrang

Giáo viên: Lê Thị Xuân Mai

Giảng dạy tại Nhà văn hóa Phụ nữ từ năm 1997.

gv_xmai

Giáo viên: Lê Bá Lộc

Giảng dạy tại Nhà văn hóa Phụ nữ từ năm 2009.

gv_bloc

Giáo viên: Bùi Thị Thu Hà

Giảng dạy tại Nhà văn hóa Phụ nữ từ năm 2016.

BuiThiThuHa

Giáo viên:Nguyễn Thị Ngọc Hạnh

Giảng dạy tại Nhà Văn hóa Phụ nữ TP từ năm 2017.

NguyenThiNgocHanh

Giáo viên: Lưu Vĩnh Hùng

Giảng dạy tại Nhà văn hóa Phụ nữ từ năm 2011.

Luu_Vinh_Hung

Giáo viên: Lê Thị Thu HằngGiảng dạy tại Nhà văn hóa Phụ nữ từ năm 2006.

gv_ltthang

Giáo viên: Lê Thị Thu Trang

Giảng dạy tại Nhà văn hóa Phụ nữ từ năm 2012.

Le Thi Thu Trang- ssd

Giáo viên: Võ Thanh Tùng

Giảng dạy tại Nhà văn hóa Phụ nữ từ năm 2017.

VoThanhTung

 

Bài viết liên quan