Đóng

24/07/2019

Hội diễn văn nghệ “Tự hào Tổ quốc tôi”

img_6239
CBNV NVH Phụ nữ TP tham gia hội diễn văn nghệ do Công đoàn viên chức TP tổ chức
img_6247

Bài viết liên quan