Đóng

26/07/2019

Hội nghị chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phòng cách Hồ Chí Minh” năm2017

chuyende1
Sáng ngày 10 tháng 5 năm 2017, NVH Phụ nữ TP tổ chức Hội nghị chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lồi sống, “ tự diễn biến”, “ tự chuyển hóa” trong nội bộ và giới thiệu 02 tác phẩm “ Sứa đổi lối làm việc” và “ Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” của Chủ tịch Hồ Chí Minh..
chuyende2
Thạc sĩ Hà Trung Thành – Giảng viên Học viện Cán bộ TP báo cáo trước Hội nghị.
chuyende3

chuyende4

Bài viết liên quan