Đóng

25/07/2019

Hội nghị Triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ IX Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI)

nq33_1
Vào ngày 25/9/2014, Nhà Văn hóa Phụ nữ Thành Phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ IX Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước” đến toàn thể cán bộ – nhân viên và giáo viên, qua phần báo cáo của Nhạc sĩ Trần Xuân Tiến – Hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam – Ủy viên BCH Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật TP.HCM – Ủy viên Hội đồng Lý luận phê bình Văn học Nghệ thuật TP.HCM.
nq33_2
Cán bộ – nhân viên và giáo viên Nhà Văn hóa Phụ nữ TP.HCM tham dự Hội nghị

Bài viết liên quan