Đóng

Hội thi

23/07/2019

Hội thi “Tôi – Người cử tri trẻ”

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 126 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2016), 105 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911- 05/6/2016); chào mừng Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016 – 2021, Nhà Văn hóa Phụ nữ TP. HCM phối hợp với Quận Đoàn 7 tổ chức Hội thi “TÔI – NGƯỜI CỬ TRI TRẺ”.

*** THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC HỘI THI

        – Thời gian: 07g30, ngày 07 tháng 5 năm 2016 (Thứ bảy).

        – Địa điểm:  Hội trường A – Nhà Văn hóa Phụ nữ TP.HCM (Cơ sở 2).

(Số 02 Nguyễn Đổng Chi, P.Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh – Đối diện Bệnh viện Tim Tâm Đức).

*** ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ: dự kiến có 08 đội (Đoàn Thanh niên các Trường Đại học và Cao đẳng trên địa bàn TP.HCM và Đoàn Thanh niên các Phường trên địa bàn Quận 7).

*** NỘI DUNG – HÌNH THỨC

     1. Nội dung:

– Mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố khóa IX, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021.

– Các văn bản của Đảng và Nhà nước, cụ thể: Chỉ thị 51-CT/TW, ngày 04/01/2016 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 01/CT-TTg, ngày 13/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ, Thông tri số 03-TT/TU, ngày 02/02/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy, Kế hoạch số 01/KH-UBBC, ngày 04/02/2016 của Ủy ban Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố nhiệm kỳ 2016 – 2021; các văn bản pháp luật, như: Hiến pháp năm 2013, Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân và các văn bản có liên quan.

– Tuyên truyền đặc trưng cơ bản của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; quyền và nghĩa vụ của công dân trong việc xây dựng bộ máy nhà nước nói chung và Quốc hội, Hội đồng nhân dân nói riêng; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp; những thành tựu của Quốc hội, Hội đồng nhân dân qua các thời kỳ, đặc biệt là những đổi mới của Quốc hội trong hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, của Hội đồng nhân dân trong việc thực hiện trách nhiệm của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương; vai trò, trách nhiệm của Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp trong việc thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế – văn hóa – xã hội giai đoạn 2016 – 2021 và Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội X của Đảng bộ Thành phố,…

     2. Hình thức: mỗi đội tham gia 03 phần thi

  • Phần 1Thi kiến thức (với hình thức trắc nghiệm).
  • Phần 2Thi thuyết trình.
  • Phần 3Thi tiểu phẩm tuyên truyền.

***CƠ CẤU GIẢI THƯỞNGHội thi có 08 giải, gồm: 01 giải Nhất, 01 giải Nhì, 02 giải Ba, 04 giải Khuyến khích.

Rất mong nhận được sự tham dự và cổ vũ của các anh, chị và các bạn để Hội thi thành công tốt đẹp, góp phần làm cho Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp (22/5) sắp đến thực sự trở thành Ngày hội của toàn dân.

                                                                                                                                                                                                  BAN TỔ CHỨC

Bài viết liên quan