Đóng

07/02/2020

Họp mặt Tân niên Canh Tý 2020

175622.01
093644.02
175433.03
180057.04
175901.05
DSC03848.06
180307.07
Các tiết mục văn nghệ do tập thể CBNV-GV NVH Phụ nữ TP biểu diễn
DSC04003.08
Chị Phan Thị Bích Hường – Giám đốc NVH Phụ nữ TP.HCM chúc Tết Lãnh đạo Thành hội và CBNV- GV.
DSC04020.09
Chị Lâm Thị Ngọc Hoa – Phó Chủ tịch Thường trực HLH Phụ nữ TP.HCM chúc Tết đơn vị và CBNV- GV NVH Phụ nữ TP.
DSC04034.10

DSC04035.11

DSC04038.12

DSC04040.13

DSC04051.14

DSC04052.15

DSC04055.16

DSC04057.17
04060.18
DSC04062.19

DSC04065.20

DSC04067.21

DSC04069.22

DSC04071.23

DSC04073.24
DSC03986.25

Bài viết liên quan