Đóng

26/07/2019

Họp mặt Tân niên Mậu Tuất 2018

2018_1
2018_2
2018_3
2018_4
2018_5
Các tiết mục văn nghệ do tập thể CBNV – GV NVH Phụ nữ TP biểu diễn
2018_6
Chị Phan Thị Bích Hường – Giám đốc NVH Phụ nữ TP chúc Tết lãnh đạo HLH Phụ nữ TP và CBNV-GV
2018_7
Chị Nguyễn Thị Ngọc Bích – Chủ tịch HLH Phụ nữ TP chúc Tết đơn vị và CBNV – GV NVH Phụ nữ TP
2018_8

2018_9

2018_10

2018_11

2018_12

2018_13

2018_14

2018_15

2018_16

2018_17

2018_18

2018_19

2018_20

2018_21

2018_22

2018_23

Bài viết liên quan