Đóng

25/01/2021

Kỹ thuật Tạo mẫu tóc nam – Khóa 02/2021 (Cơ sở chính)

Thời gian học (8 buổi):

  • Thứ 2 – 4 – 6 từ 11g00 – 13g00: GV Ngọc Sơn

Khai giảng: ngày 01/3/2021

Học phí: 1.000.000đ/1 khóa/8 buổi

Chương trình học:

  1. Kỹ thuật Cắt tạo kiểu tóc undercut layer. Chải, sấy tạo kiểu (sử dụng mỹ phẩm).
  2. Kỹ thuật Cắt tạo kiểu undercut bod.
  3. Kỹ thuật Cắt tạo kiểu undercut classic.
  4. Kỹ thuật Cắt tạo kiểu low fade.
  5. Kỹ thuật Cắt tạo kiểu hight fade.
  6. Kỹ thuật Cắt tạo kiểu medium.
  7. Kỹ thuật sáng tạo kiểu underground.
  8. Ôn tập – Kiểm tra cuối khóa.
Bài viết liên quan