Đóng

07/12/2019

Kỹ thuật thiết kế mẫu thêu – Khóa 01/2020 (Cơ sở chính)

Thời gian học: Thứ 3 – 5 – 7 từ 11g00 đến 13g00

Khai giảng: ngày 03/01/2020

Học phí: 600.000đ/1 khóa/6 buổi

Giáo viên giảng dạy: Nguyễn Hồng Thắm

Chương trình học:

  1. Sinh hoạt lớp – Hướng dẫn kỹ thuật thiết kế mẫu cành lá – vẽ hoa, lá căn bản.
  2. Hướng dẫn thiết kế mẫu các dạng áo kiểu.
  3. Hướng dẫn thiết kế mẫu trên đô áo.
  4. Hướng dẫn thiết kế mẫu áo đầm dài, áo đầm ngắn.
  5. Thiết kế mẫu áo dài.
  6. Hướng dẫn cách in, sang mẫu – Vẽ theo catalogue.
Bài viết liên quan