Đóng

08/11/2019

Kỹ thuật vẽ cọ bản (vuông) cơ bản/ Kỹ thuật vẽ cọ bản (vuông) nâng cao – Khóa 11/2019 (Cơ sở chính)

Thời gian học:

 • Thứ 2 – 4 – 6 từ 8g00 – 10g30: GV Thủy Tiên
 • Thứ 2 – 4 – 6 từ 13g30 -16g00: GV Thủy Tiên
 • Thứ 2 – 4 – 6 từ 17g30 – 20g00: GV Hồng Nhung
 • Thứ 3 – 5 – 7 từ 8g00 – 10g30: GV Thùy Linh
 • Thứ 3 – 5 – 7 từ 13g30 -16g00: GV Hồng Nhung
 • Thứ 3 – 5 – 7 từ 17g30 – 20g00: GV Hồng Nhung
 • Chủ nhật từ 8g00 – 12g00: GV Thủy Tiên

Khai giảng:

 • Thứ 2 – 4 – 6: ngày 20/11/2019
 • Thứ 3 – 5 – 7: ngày 21/11/2019
 • Chủ nhật : ngày 24/11/2019

Học phí: 750.000 đồng/ khóa/lớp

Chương trình học:

KỸ THUẬT VẼ CỌ BẢN (VUÔNG) CƠ BẢN (Thứ 2-4-6 hoặc thứ 3-5-7)

 1. Sinh hoạt lớp. Giới thiệu dụng cụ, vật liệu.
 2. Hướng dẫn cách sử dụng và điều khiển cọ bản (vuông).
  Phương pháp lấy màu vẽ.
 3. Kỹ thuật vẽ cọ bản (vuông) cơ bản.
 4. Kỹ thuật vẽ cọ bản (vuông) và chấm bi.
 5. Kỹ thuật vẽ cọ bản (vuông) kết hợp với cọ tóc.
 6. Kỹ thuật vẽ cọ bản (vuông) ráp hoa phối hợp trên nền sơn kiểu
 7. Kỹ thuật vẽ cọ bản (vuông) phối màu kết hợp trên nền màu bột
 8. Kỹ thuật vẽ cọ bản (vuông) tạo hình.
 9. Kỹ thuật vẽ cọ bản (vuông) 3 màu.
 10. Phối hợp tạo nền móng nhiều màu với cọ bản (vuông)
 11. Kiểm tra cuối khóa
 12. Ôn tập. Mẫu vẽ cọ bản (vuông) kết hợp với phụ liệu trang trí móng.

KỸ THUẬT VẼ CỌ BẢN (VUÔNG ) NÂNG CAO (Thứ 2-4-6 hoặc thứ 3-5-7)

 1. Sinh hoạt lớp. Giới thiệu dụng cụ, vật liệu.
 2. Giới thiệu các kỹ thuật vẽ cọ bản (vuông) thịnh hành.
  Kỹ thuật tạo các dạng hoa, lá bằng cọ bản (vuông).
 3. Kỹ thuật vẽ các dạng hoa nhiều cánh bằng cọ bản (vuông)
  Cách phối màu hoa và lá.
 4. Ứng dụng phương pháp tạo nền màu bột, kết hợp các mẫu hoa với cọ bản (vuông)
 5. Kỹ thuật tạo nếp gấp cho cánh hoa.
 6. Kỹ thuật tạo chiều sâu cho hoa.
 7. Phương pháp phối màu nền thời trang ombre, kết hợp mẫu vẽ cọ bản  (vuông)
 8. Kỹ thuật vẽ các dạng hoa chồng cánh kết hợp với
  phụ liệu trang trí móng.
 9. Ứng dụng các dạng nền ấn tượng (galaxy, marble, ombre,…) và mẫu vẽ
 10. Thiết kế mẫu trang trí móng bằng cọ bản (vuông)
 11. Kiểm tra cuối khóa.
 12. Ôn tập. Mẫu vẽ kết hợp với phụ liệu trang trí móng.

KỸ THUẬT VẼ CỌ BẢN (VUÔNG) CƠ BẢN (sáng chủ nhật)

 1. Sinh hoạt lớp. Giới thiệu dụng cụ, vật liệu. Hướng dẫn cách sử dụng và điều khiển cọ bản (vuông). Phương pháp lấy màu vẽ. Kỹ thuật vẽ cọ bản (vuông) cơ bản.
 2. Kỹ thuật vẽ cọ bản (vuông) và chấm bi. Kỹ thuật vẽ cọ bản (vuông) kết hợp với cọ tóc. Kỹ thuật vẽ cọ bản (vuông) ráp hoa phối hợp trên nền sơn kiểu.
 3. Kỹ thuật vẽ cọ bản (vuông) phối màu kết hợp trên nền màu bột. Kỹ thuật vẽ cọ bản (vuông) tạo hình. Kiểm tra cuối khóa.
 4. Kỹ thuật vẽ cọ bản (vuông) 3 màu. Phối hợp tạo nền móng nhiều màu với cọ bản (vuông). Ôn tập. Mẫu vẽ cọ bản (vuông) kết hợp với phụ liệu trang trí móng.

KỸ THUẬT VẼ CỌ BẢN (VUÔNG) NÂNG CAO (Sáng chủ nhật)

 1. Sinh hoạt lớp. Giới thiệu dụng cụ, vật liệu. Giới thiệu các kỹ thuật vẽ cọ bản (vuông) thịnh hành.  Kỹ thuật tạo các dạng hoa, lá bằng cọ bản (vuông).
  Kỹ thuật vẽ các dạng hoa nhiều cánh bằng cọ bản (vuông)
  Cách phối màu hoa và lá.
 2. Ứng dụng phương pháp tạo nền màu bột, kết hợp các mẫu hoa với cọ bản (vuông). Kỹ thuật tạo nếp gấp cho cánh hoa. Kỹ thuật tạo chiều sâu cho hoa.
 3. Phương pháp phối màu nền thời trang ombre, kết hợp mẫu vẽ cọ bản  (vuông). Kỹ thuật vẽ các dạng hoa chồng cánh kết hợp với phụ liệu trang trí móng. Kiểm tra cuối khóa.
 4. Ứng dụng các dạng nền ấn tượng (galaxy, marble, ombre,…) và mẫu vẽ. Thiết kế mẫu trang trí móng bằng cọ bản (vuông). Ôn tập. Mẫu vẽ kết hợp với vật liệu trang trí móng.
Bài viết liên quan