Đóng

06/12/2019

Kỹ thuật vẽ kim, vẽ cọ nét cơ bản/ Kỹ thuật vẽ cọ tóc, cọ nét nâng cao – Khóa 01/2020 (Cơ sở chính)

Thời gian học:

 • Thứ 2 – 4 – 6 từ 13g30 -16g00: GV Hồng Nhung
 • Thứ 2 – 4 – 6 từ 17g30 – 20g00: GV Thủy Tiên
 • Thứ 3 – 5 – 7 từ 8g00 – 10g30: GV Minh Lý
 • Thứ 3 – 5 – 7 từ 13g30 -16g00: GV Minh Lý
 • Thứ 3 – 5 – 7 từ 17g30 – 20g00: GV Thủy Tiên

Khai giảng:

 • Thứ 2 – 4 – 6: ngày 18/12/2019
 • Thứ 3 – 5 – 7: ngày 19/12/2019

Học phí: 750.000 đồng/ khóa/lớp

Chương trình học:

KỸ THUẬT VẼ KIM, VẼ CỌ NÉT CƠ BẢN (Thứ 2-4-6 hoặc thứ 3-5-7)

 1. Sinh hoạt lớp. Giới thiệu dụng cụ, vật liệu
 2. Kỹ thuật vẽ kim cơ bản. Phương pháp phối màu
 3. Kỹ thuật vẽ kim tạo hình kết hợp sơn lam màu và kẻ sọc kim trên móng
 4. Kỹ thuật vẽ cọ nét cơ bản.
 5. Kỹ thuật vẽ cọ nét tạo hình.
 6. Kỹ thuật vẽ cọ nét ráp hoa.
 7. Mẫu vẽ cọ nét phối hợp nguyên vật liệu trang trí móng
 8. Mẫu vẽ cọ nét phối hợp sơn kiểu.
 9. Thực hành vẽ cọ nét phối hợp sơn kiểu và nguyên vật liệu trang trí
 10. Phương pháp tạo nền sơn lam màu kết hợp cọ nét.
 11. Kiểm tra cuối khóa.
 12. Ôn tập. Hướng dẫn kết hợp kỹ thuật vẽ kim và cọ nét.

 

KỸ THUẬT VẼ CỌ TÓC, CỌ NÉT NÂNG CAO (Thứ 2-4-6 hoặc thứ 3-5-7)

 1. Sinh hoạt lớp. Giới thiệu dụng cụ, vật liệu.
 2. Giới thiệu đặc điểm của từng kỹ thuật vẽ. Thực hành mẫu vẽ cọ nét, cọ tóc.
 3. Kỹ thuật vẽ các đường nét trang trí bằng cọ nét
 4. Kỹ thuật vẽ cọ nét tô màu trên mẫu vẽ.
 5. Kỹ thuật vẽ các dạng hoa nhiều cánh bằng cọ tóc.
 6. Thực hành vẽ các mẫu hoa nhiều cánh.
 7. Kỹ thuật vẽ các dạng hoa chồng cánh bằng cọ tóc.
 8. Thực hành vẽ các mẫu hoa chồng cánh bằng cọ tóc
 9. Phương pháp tạo mẫu kết hợp cọ nét và cọ tóc.
 10. Kết hợp mẫu vẽ và tạo nền móng bằng màu bột
 11. Kiểm tra cuối khóa.
 12. Ôn tập. Mẫu vẽ kết hợp với phụ liệu trang trí móng.

 

KỸ THUẬT VẼ KIM , VẼ CỌ NÉT CƠ BẢN (Sáng chủ nhật)

 1. Sinh hoạt lớp. Giới thiệu dụng cụ, vật liệu. Kỹ thuật vẽ kim cơ bản. Phương pháp phối màu. Kỹ thuật vẽ kim tạo hình kết hợp sơn lam màu và kẻ sọc kim trên móng
 2. Kỹ thuật vẽ cọ nét cơ bản. Kỹ thuật vẽ cọ nét tạo hình. Kỹ thuật vẽ cọ nét ráp hoa.
 3. Mẫu vẽ cọ nét phối hợp nguyên vật liệu trang trí móng. Mẫu vẽ cọ nét phối hợp sơn kiểu. Kiểm tra cuối khóa.
 4. Thực hành vẽ cọ nét phối hợp sơn kiểu và nguyên vật liệu trang trí. Phương pháp tạo nền sơn lam màu kết hợp cọ nét. Ôn tập. Hướng dẫn kết hợp kỹ thuật vẽ kim và cọ nét.

 

KỸ THUẬT VẼ CỌ TÓC, CỌ NÉT NÂNG CAO (Sáng chủ nhật)

 1. Sinh hoạt lớp. Giới thiệu dụng cụ, vật liệu. Giới thiệu đặc điểm của từng kỹ thuật vẽ. Thực hành mẫu vẽ cọ nét, cọ tóc. Kỹ thuật vẽ các đường nét trang trí bằng cọ nét.
 2. Kỹ thuật vẽ cọ nét tô màu trên mẫu vẽ. Kỹ thuật vẽ các dạng hoa nhiều cánh bằng cọ tóc. Thực hành vẽ các mẫu hoa nhiều cánh.
 3. Kỹ thuật vẽ các dạng hoa chồng cánh bằng cọ tóc. Thực hành vẽ các mẫu hoa chồng cánh bằng cọ tóc. Kiểm tra cuối khóa.
 4. Phương pháp tạo mẫu kết hợp cọ nét và cọ tóc. Kết hợp mẫu vẽ và tạo nền móng bằng màu bột. Ôn tập. Mẫu vẽ kết hợp vật liệu trang trí móng.
Bài viết liên quan