Đóng

07/12/2019

Làm hoa giấy – Khóa 01/2020 (Cơ sở 2)

Khung lớp:  Thứ 3 – 5 – 7  từ 14g00 -16g00

Khai giảng:  ngày 19/12/2019

Học phí: 600.000 đồng / khóa

Giáo viên hướng dẫn: Huỳnh Ngọc Nhung

Chương trình học:

 1. Sinh hoạt lớp – Phổ biến nội qui lớp học. Hoa hạnh phúc
 2. Hoa mãn đình hồng
 3. Hoa huệ tứ phương
 4. Thực hành cắm hoa
 5. Hoa mai hoa đăng
 6. Hoa hồng – Hoa hồng môn
 7. Hoa mẫu đơn (lai)
 8. Thực hành
 9. Hướng dẫn cắm hoa phòng khách
 10. Hướng dẫn cắm hoa bàn gia tiên
 11. Kiểm tra cuối khóa
 12. Hướng dẫn làm hoa: Vạn thọ – cúc thọ.
Bài viết liên quan