Đóng

06/09/2019

Làm hoa giấy – Khóa 09/2019 (Cơ sở chính)

Khung lớp: Thứ 2 – 4 – 6 từ 8g00 -10g30 hoặc 17g30 – 20g00

Khai giảng: ngày 23/9/2019

Học phí: 600.000 đồng/ khóa

Giáo viên hướng dẫn: Huỳnh Ngọc Nhung

Chương trình học:

LÀM HOA GIẤY (Sáng 2-4-6)

Giáo viên giảng dạy: Huỳnh Ngọc Nhung

 1. Sinh hoạt lớp – Phổ biến nội quy lớp học. Hoa trạng nguyên.
 2. Hoa phong lữ.
 3. Hoa hồng tiểu muội (giấy mỹ thuật)
 4. Thực hành.
 5. Hoa hồng tình yêu (giấy mỹ thuật).
 6. Hoa thược dược (giấy mỹ thuật)
 7. Thực hành.
 8. Hoa diên vỹ (Quốc hoa nước Pháp).
 9. Hoa phi yến.
 10. Thực hành.
 11. Kiểm tra cuối khóa.
 12. Hoa quân tử lan.

LÀM HOA GIẤY (Tối 2-4-6)

Giáo viên giảng dạy: Huỳnh Ngọc Nhung

 1. Sinh hoạt lớp – Phổ biến nội quy lớp học. Hoa trạng nguyên.
 2. Hoa anh thảo.
 3. Hoa phong lữ
 4. Thực hành.
 5. Hoa hồng tình yêu (giấy mỹ thuật).
 6. Hoa hồng tiểu muội (giấy mỹ thuật).
 7. Thực hành.
 8. Hoa cỏ phi yến
 9. Hoa mai địa hoàng
 10. Thực hành
 11. Kiểm tra cuối khóa.
 12. Hoa đào
Bài viết liên quan