Đóng

15/07/2020

LỄ TRAO GIẤY CHỨNG NHẬN CÁC LỚP CHUYÊN NGHIỆP – KHÓA 05/2020

Nhà Văn hóa Phụ nữ Thành phố tổ chức Lễ trao Giấy Chứng Nhận cho học viên đã hoàn tất thành công chương trình học các lớp chuyên nghiệp như Trang điểm chuyên nghiệp, Đắp móng – Trang trí móng chuyên nghiệp, Kỹ thuật viên massage chuyên nghiệp, Săn sóc da chuyên nghiệp, Săn sóc thẩm mỹ chuyên nghiệp, Massage Thái Lan, Massage chân, Cắt uốn tóc nâng cao trong khóa 05/2020.
XMai
Giáo viên Lê Thị Xuân Mai – phụ trách lớp Kỹ thuật viên massage chuyên nghiệp trao GCN cho học viên.
Trang
Giáo viên Nguyễn Thị Thu Trang – phụ trách lớp Massage Thái Lan, Massage chân trao GCN cho học viên.
Thai
Giáo viên Nguyễn Phú Thái – phụ trách lớp Cắt uốn tóc nâng cao trao GCN cho học viên.

Thu HA
Giáo viên Bùi Thị Thu Hà – phụ trách lớp Săn sóc da chuyên nghiệp trao GCN cho học viên.
TH3
Thu Hang 1

Thu Hang 2
Giáo viên Lê Thị Thu Hằng – phụ trách lớp Săn sóc da chuyên nghiệp, Săn sóc thẩm mỹ chuyên nghiệp trao GCN cho học viên.
KQ
Giáo viên Nguyễn Thị Kim Quyên – phụ trách lớp Trang trí móng chuyên nghiệp, Đắp móng chuyên nghiệp trao GCN cho học viên.
VH
Giáo viên Lưu Vĩnh Hùng – phụ trách lớp Trang điểm chuyên nghiệp trao GCN cho học viên.

Bài viết liên quan