Đóng

15/07/2019

Lễ trao giấy chứng nhận các lớp chuyên nghiệp – Khóa 2/2019

k2_2019_1

Ảnh: Giáo viên Lê Bá Lộc – phụ trách lớp Trang điểm cô dâu chuyên nghiệp trao GCN cho học viên.

Nhà Văn hóa Phụ nữ Thành phố tổ chức Lễ trao Giấy Chứng Nhận cho học viên đã hoàn tất thành công chương trình học các lớp chuyên nghiệp như Pha chế thức uống chuyên nghiệp, Trang điểm chuyên nghiệp, Săn sóc da chuyên nghiệp, Săn sóc thẩm mỹ chuyên nghiệp, Chải bới tóc chuyên nghiệp, Đắp móng – Trang trí móng chuyên nghiệp trong khóa 02/2019.
k2_2019_2
Ảnh: Giáo viên Nguyễn Thị Kim Quyên – phụ trách lớp Trang trí móng chuyên nghiệp, Đắp móng chuyên nghiệp trao GCN cho học viên.
k2_2019_3
Ảnh: Giáo viên Dương Tuyết Sương – phụ trách lớp Chải bới tóc chuyên nghiệp trao GCN cho học viên.
k2_2019_5

k2_2019_4

Ảnh: Giáo viên Lê Thị Thu Hằng – phụ trách lớp Săn sóc da chuyên nghiệp, Săn sóc thẩm mỹ chuyên nghiệp trao GCN cho học viên.
k2_2019_6
Ảnh: Giáo viên Vương Nghĩa – phụ trách lớp Pha chế thức uống chuyên nghiệp trao GCN cho học viên

Bài viết liên quan