Đóng

24/10/2019

LỄ TRAO GIẤY CHỨNG NHẬN CÁC LỚP CHUYÊN NGHIỆP – KHÓA 9/2019

Nhà Văn hóa Phụ nữ Thành phố tổ chức Lễ trao Giấy Chứng Nhận cho học viên đã hoàn tất thành công chương trình học các lớp chuyên nghiệp như Pha chế thức uống chuyên nghiệp, Trang điểm chuyên nghiệp, Săn sóc da chuyên nghiệp, Săn sóc thẩm mỹ chuyên nghiệp, Đắp móng – Trang trí móng chuyên nghiệp trong khóa 09/2019

03066
Giáo viên Vương Nghĩa – phụ trách lớp Pha chế thức uống chuyên nghiệp trao GCN cho học viên
20191019_152418
Giáo viên Lê Bá Lộc – phụ trách lớp Trang điểm chuyên nghiệp trao GCN cho học viên.
153037
Giáo viên Nguyễn Thị Kim Quyên – phụ trách lớp Trang trí móng chuyên nghiệp, Đắp móng chuyên nghiệp trao GCN cho học viên.
03079
Giáo viên Lưu Vĩnh Hùng – phụ trách lớp Trang điểm chuyên nghiệp trao GCN cho học viên.
3704
3727

Giáo viên Lê Thị Thu Hằng – phụ trách lớp Săn sóc da chuyên nghiệp, Săn sóc thẩm mỹ chuyên nghiệp trao GCN cho học viên.

Bài viết liên quan