Đóng

25/07/2019

Lịch chiêu sinh khóa 07/2019

NVH Phụ nữ TP bắt đầu nhận đăng ký ghi danh khóa 07/2019 (tại Cơ sở 1 & Cơ sở 2) từ ngày 08/7/2019 (thứ hai). 

Khai giảng đồng loạt các lớp từ ngày 22/7/2019 (thứ hai)

KHÓA

NGÀY

GHI DANH

NGÀY HỌC NGÀY KHAI GIẢNG NGÀY BẾ GIẢNG
07/2019

Ghi danh

từ ngày

08/7/2019

(Thứ hai)

Thứ hai – tư – sáu

Thứ ba – năm – bảy

Thứ ba – năm

Thứ bảy – Chủ nhật

Chủ nhật

Thứ hai:   22/7/2019

Thứ ba:     23/7/2019

Thứ ba:     23/7/2019

Thứ bảy:   27/7/2019

Chủ nhật:  28/7/2019

Thứ sáu:   16/8/2019

Thứ bảy:    17/8/2019

Thứ năm:   15/8/2019

Chủ nhật:   18/8/2019

Chủ nhật:   18/8/2019

 

Bài viết liên quan