Đóng

Lịch khai giảng khóa học

01/11/2019

Lịch chiêu sinh khóa 11/2019

Nhà Văn hóa Phụ nữ Thành phố bắt đầu nhận đăng ký ghi danh khóa 11/2019 (tại Cơ sở 1 & Cơ sở 2) từ ngày 11/11/2019 (thứ hai). 

Khai giảng đồng loạt các lớp từ ngày 20/11/2019 (thứ tư)

Lớp Thứ hai – tư – sáu: khai giảng ngày 20/11/2019 (thứ tư), bế giảng ngày 16/12/2019 (thứ hai)

Lớp Thứ ba – năm – bảy: khai giảng ngày 21/11/2019 (thứ năm), bế giảng ngày 17/12/2019 (thứ ba)

Lớp Thứ ba – năm: khai giảng ngày 21/11/2019 (thứ năm), bế giảng ngày 17/12/2019 (thứ ba)

Lớp Thứ bảy – Chủ nhật: khai giảng ngày 23/11/2019 (thứ bảy), bế giảng ngày 15/12/2019 (chủ nhật)

Lớp Chủ nhật: khai giảng ngày 24/11/2019 (chủ nhật), bế giảng ngày 15/12/2019 (chủ nhật)

Bài viết liên quan