Đóng

20/01/2021

Lịch chiêu sinh và khai giảng khóa 02/2021

Nhà Văn hóa Phụ nữ Thành phố bắt đầu nhận đăng ký ghi danh khóa 02/2021 (tại Cơ sở 1 & Cơ sở 2) từ ngày 27/01/2021 (thứ tư)

Lớp Thứ hai – tư – sáu: khai giảng ngày 01/3/2021 (thứ hai), bế giảng ngày 26/3/2021 (thứ sáu)

Lớp Thứ ba – năm – bảy: khai giảng ngày 02/3/2021 (thứ ba), bế giảng ngày 27/3/2021 (thứ bảy)

Lớp Thứ ba – năm: khai giảng ngày 02/3/2021 (thứ ba), bế giảng ngày 25/3/2021 (thứ năm)

Lớp Thứ bảy – Chủ nhật: khai giảng ngày 06/3/2021 (thứ bảy), bế giảng ngày 28/3/2021 (chủ nhật)

Lớp Chủ nhật: khai giảng ngày 07/3/2021 (chủ nhật), bế giảng ngày 28/3/2021 (chủ nhật)

Bài viết liên quan