Đóng

18/03/2020

Lịch chiêu sinh và khai giảng khóa 04/2020

Nhà Văn hóa Phụ nữ Thành phố bắt đầu nhận đăng ký ghi danh khóa 04/2020 (tại Cơ sở 1 & Cơ sở 2) từ ngày 08/5/2020 (thứ sáu)

Lớp Thứ hai – tư – sáu: khai giảng ngày 18/5/2020 (thứ hai), bế giảng ngày 12/6/2020 (thứ sáu)

Lớp Thứ ba – năm – bảy: khai giảng ngày 19/5/2020 (thứ ba), bế giảng ngày 13/6/2020 (thứ bảy)

Lớp Thứ ba – năm: khai giảng ngày 19/5/2020 (thứ ba), bế giảng ngày 11/6/2020 (thứ năm)

Lớp Thứ bảy – Chủ nhật: khai giảng ngày 23/5/2020 (thứ bảy), bế giảng ngày 14/6/2020 (chủ nhật)

Lớp Chủ nhật: khai giảng ngày 24/5/2020 (chủ nhật), bế giảng ngày 14/6/2020 (chủ nhật)

Bài viết liên quan