Đóng

06/04/2021

Lịch chiêu sinh và khai giảng khóa 04/2021

Nhà Văn hóa Phụ nữ Thành phố bắt đầu nhận đăng ký ghi danh khóa 04/2021 (tại Cơ sở 1 & Cơ sở 2) từ ngày 14/4/2021 (thứ tư)

Lớp Thứ hai – tư – sáu: khai giảng ngày 03/5/2021 (thứ hai), bế giảng ngày 28/5/2021 (thứ sáu)

Lớp Thứ ba – năm – bảy: khai giảng ngày 04/5/2021 (thứ ba), bế giảng ngày 29/5/2021 (thứ bảy)

Lớp Thứ ba – năm: khai giảng ngày 04/5/2021 (thứ ba), bế giảng ngày 27/5/2021 (thứ năm)

Lớp Thứ bảy – Chủ nhật: khai giảng ngày 08/5/2021 (thứ bảy), bế giảng ngày 30/5/2021 (chủ nhật)

Lớp Chủ nhật: khai giảng ngày 09/5/2021 (chủ nhật), bế giảng ngày 30/5/2021 (chủ nhật)

Bài viết liên quan