Đóng

24/06/2020

Lịch chiêu sinh và khai giảng khóa 06/2020

Nhà Văn hóa Phụ nữ Thành phố bắt đầu nhận đăng ký ghi danh khóa 06/2020 (tại Cơ sở 1 & Cơ sở 2) từ ngày 03/7/2020 (thứ sáu)

Lớp Thứ hai – tư – sáu: khai giảng ngày 13/7/2020 (thứ hai), bế giảng ngày 07/8/2020 (thứ sáu)

Lớp Thứ ba – năm – bảy: khai giảng ngày 14/7/2020 (thứ ba), bế giảng ngày 08/8/2020 (thứ bảy)

Lớp Thứ ba – năm: khai giảng ngày 14/7/2020 (thứ ba), bế giảng ngày 06/8/2020 (thứ năm)

Lớp Thứ bảy – Chủ nhật: khai giảng ngày 18/7/2020 (thứ bảy), bế giảng ngày 09/8/2020 (chủ nhật)

Lớp Chủ nhật: khai giảng ngày 19/7/2020 (chủ nhật), bế giảng ngày 09/8/2020 (chủ nhật)

Bài viết liên quan