Đóng

28/11/2019

Lịch chiêu sinh và khai giảng khóa 01/2020

Nhà Văn hóa Phụ nữ Thành phố bắt đầu nhận đăng ký ghi danh khóa 01/2020 (tại Cơ sở 1 & Cơ sở 2) từ ngày 09/12/2019 (thứ hai)

Lớp Thứ hai – tư – sáu: khai giảng ngày 18/12/2019 (thứ tư), bế giảng ngày 15/01/2020 (thứ tư)

Lớp Thứ ba – năm – bảy: khai giảng ngày 19/12/2019 (thứ năm), bế giảng ngày 14/01/2020 (thứ ba)

Lớp Thứ ba – năm: khai giảng ngày 19/12/2019 (thứ năm), bế giảng ngày 14/01/2020 (thứ ba)

Lớp Thứ bảy – Chủ nhật: khai giảng ngày 21/12/2019 (thứ bảy), bế giảng ngày 12/01/2020 (chủ nhật)

Lớp Chủ nhật: khai giảng ngày 22/12/2019 (chủ nhật), bế giảng ngày 12/01/2020 (chủ nhật)

Bài viết liên quan