Đóng

23/04/2019

Những phần thưởng cao quý được nhận từ năm 1981 đến năm 2019

 1. Huân chương lao động hạng I năm 2006 (Quyết định số 124/2006/QĐ – CT, ký ngày 19/01/2006).
 2. Huân chương lao động hạng II năm 1999 (Quyết định số 378/KT/CT, ký ngày 31/08/1999).
 3. Huân chương lao động hạng III năm 1995 (Quyết định số 623/KT/CT, ký ngày 12/10/1995).

     

 1. Huân chương lao động hạng I năm 2006 (Quyết định số 124/2006/QĐ – CT, ký ngày 19/01/2006).
 2. Huân chương lao động hạng II năm 1999 (Quyết định số 378/KT/CT, ký ngày 31/08/1999).
 3. Huân chương lao động hạng III năm 1995 (Quyết định số 623/KT/CT, ký ngày 12/10/1995).
 4. Bằng khen của Thủ tướng chính phủ (Quyết định số 1364/KT/Ttg, ký ngày 19/12/2003), vì đã có nhiều thành tích trong “công tác dạy nghề và giới thiệu việc làm”.
 5. Bằng khen của Thủ tướng chính phủ (Quyết định số 01/KT/Ttg, ký ngày 24/08/2000), vì đã có nhiều thành tích “chăm lo cho đồng bào nghèo”.
 6. Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ “ Vì đã có thành tích trong công tác từ năm 2010 -2015, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc” theo Quyết định số 1917/QĐ-TTG ngày 06/11/2015.
 7. Cờ thi đua của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt nam tặng, vì đã có thành tích xuất sắc từ năm 1997 – 2001.
 8. Bằng khen của Bộ Văn hóa – Thông tin (Quyết định số 122/QĐ/BVHTT, ký ngày 15/06/2001), vì đã có thành tích xuất sắc trong “xây dựng và tổ chức các hoạt động văn hóa – thông tin ở cơ sở”.
 9. Bằng khen của Bộ Lao động – Thương binh – Xã hội (Quyết định số 565/QĐ/BLĐTBXH, ký ngày 22/04/2009), vì đã có thành tích xuất sắc trong “công tác dạy nghề và giới thiệu việc làm 5 năm 1997 – 2001”.
 10. Bằng khen của Bộ Lao động – Thương binh – Xã hội (Quyết định số 739/QĐ/BLĐTBXH, ký ngày 08/07/2002), vì đã có thành tích xuất sắc trong “phong trào đền ơn đáp nghĩa từ năm 2002 – 2007”.
 11. Bằng khen của Bộ Công An (Quyết định số 128/QĐ/KT/BCA, ký ngày 02/03/2007), vì đã có thành tích xuất sắc trong “phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc”.
 12. Bằng khen của Bộ Công An (Quyết định số 32/QĐ/KT/BCA, ký ngày 23/01/2008), vì đã có thành tích xuất sắc trong “phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2007”.
 13. Bằng khen của Hội chữ thập đỏ Việt Nam (Quyết định số 124/QĐ/KTCTĐ ký ngày 13/6/2008), vì đã có thành tích “xuất sắc trong hoạt động quyên góp ủng hộ nhân dân bị thiên tai tại Trung Quốc và Myanmar”.
 14. Bằng khen của Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, vì đã có thành tích xuất sắc trong “Hoạt động đối ngoại nhân dân”.
 15. Bằng khen của Hội đồng quản trị Quỹ “Vì sự tiến bộ Phụ nữ Thành phố” , Tặng giải thưởng “Vì sự tiến bộ Phụ nữ Thành phố” cho Nhà văn hóa Phụ nữ Thành phố.
 16. Quỹ giải thưởng Phụ nữ Việt Nam Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tặng “Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam” cho tập thể cán bộ – nhân viên Nhà văn hóa Phụ nữ Thành phố (Quyết định số 05/QĐ-UBGT ký ngày 05/10/2009).
 17. Cờ thi đua của UBND TP.HCM tặng đơn vị xuất sắc năm 2008, 2010, 2012,2013.
 18. Ủy ban nhân dân Thành phố tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” năm 2007, 2008, 2010,2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019.
 19. 22 Bằng khen của Ủy Ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.
 20. 10 Bằng khen của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.
 21. Bằng khen của UBMTTQVN TP.HCM năm 2009 – 2010.
 22. Bằng khen của BCH Công Đoàn viên chức Việt Nam 2009, 2012 – BCH Công Đoàn viên chức Thành phố 2011.
 23. Bằng khen của HLHPN TP.HCM năm 2011, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019.
 24. Bằng khen của Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố tặng đơn vị “Vì đã thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 2016” (số 86/QĐ-BTV ngày 6/6/2016).
 25. Nhiều Giấy khen của Sở, Ban ngành, Hội LHPN TP cho các thành tích xuất sắc trong các hoạt động văn hóa thông tin, cơ sở, chăm lo cho đồng bào nghèo, hiến máu nhân đạo, phòng trào đền ơn đáp nghĩa, hoạt động Công đoàn – Viên chức – Lao động và Công đoàn, công tác đối ngoại nhân dân, công tác hiến máu nhân đạo…
 26.  Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh tặng Nhà Văn hóa Phụ nữ TP. Hồ Chí Minh đã có nhiều thành tích trong công tác tham gia, đóng góp tài trợ Chương trình “Vì học sinh Trường Sa thân yêu – Giai đoạn 2”. (QĐ số 1786/QĐUB, ngày 11/4/2014);
 27. Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP.HCM Vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức, phục vụ Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021, góp phần tích cực trong phong trào thi đua của thành phố (theo Quyết định số 3038/QĐUB ngày 15/6/2016);
 28. Giải thưởng Nguyễn Thị Định lần IV – năm 2014 của Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ TP. Hồ Chí Minh tặng tập thể CBNV, GV Nhà Văn hóa Phụ nữ TP (QĐ số 188/QĐ-BTV, ngày 10/10/2014);
 29. Bằng khen của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh “Tuyên dương Nhà Văn hóa Phụ nữ Thành phố thực hiện tốt và đã có thành tích xuất sắc trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (2013 -2014)”.
 30. Bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh “Đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ liên tục nhiều năm nhân kỷ niệm 35 năm ngày thành lập Nhà Văn hóa Phụ nữ Thành phố” (Quyết định số 5219/QĐUB ngày 06/10/2016)
 31. Bằng khen của Trung ương Hội LHPN VN “ Đã có thành tích đóng góp cho phong trào phụ nữ và công tác Hội giai đoạn 2011-2016” (Quyết định số 27/QĐ-ĐCT ngày 10/10/2016).
 32. Bằng khen của Chủ tịch UBND TP.HCM tặng đơn vị: vì “Đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước và nhân rộng điển hình tiên tiến giai đoạn 2017 – 2018″ (Quyết định số 3855/QĐ-UB ngày 11/9/2019).
 33. Bằng khen của Chủ tịch UBND TP.HCM tặng đơn vị: vì “Đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu bền vững của đất nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh” (Quyết định số 3784/QĐ-UBND ngày 05/9/2019).
 34. Bằng khen của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc VN TP.HCM tặng “Vì đã có nhiều đóng góp cho công tác tuyên truyền về biên giới, biển, đảo Tổ quốc giai đoạn 2009 – 2019” (theo số quyết định: 85/QĐ-MTTQ, ngày 26/12/2019).


Bài viết liên quan