Đóng

25/07/2019

NVH Phụ nữ Tp.HCM tổ chức Đại Hội Chi bộ lần thứ XXVI (Nk 2015 – 2017)

h112
h21
Tiết mục văn nghệ phục vụ Đại hội
h31
Chị Nguyễn Thị Thu Thủy – Bí thư Chi bộ Nhà Văn hóa Phụ nữ Thành phố – thông qua báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ (NK 2012 – 2015) và phương hướng, nhiệm vụ (NK 2015-2017).
h41
Chị Phan Thị Bích Hường – Phó Bí thư Chi bộ Nhà Văn hóa Phụ nữ Thành phố – thông qua Báo cáo kiểm điểm Chi bộ NVH Phụ nữ Thành phố (NK 2012 – 2015).
h61
Đảng viên tham gia đóng góp ý kiến nội dung văn kiện.
h7
Đảng viên biểu quyết nội dung văn kiện Đại hội (NK 2015-2017)
h8
Đảng viên bỏ phiếu bầu cử Chi ủy Chi bộ NVH Phụ nữ Thành phố (NK 2015-2017).
h9
Chị Nguyễn Thị Ngọc Bích – Bí thư Đảng ủy cơ quan Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố – tặng hoa chúc mừng Chi ủy Chi bộ NVH Phụ nữ Thành phố (NK 2015-2017) gồm 03 thành viên:

Chị Phan Thị Bích Hường – Bí thư Chi bộ.
Chị Nguyễn Thị Thu Thủy – Phó bí thư Chi bộ.
Chị Mai Vương – Chi Ủy viên.
h10
Chị Phan Thị Bích Hường – Bí thư Chi bộ (NK 2015-2017) tuyên bố nhận nhiệm vụ.

Bài viết liên quan