Đóng

25/07/2019

NVH Phụ nữ TP tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2015

6t10
6t9
Các tiết mục văn nghệ phục vụ Hội nghị
6t8
Chị Nguyễn Thị Thu Thủy – Phó Giám đốc Nhà Văn hóa Phụ nữ TP. Hồ Chí Minh báo cáo kết quả hoạt động của đơn vị trong 6 tháng đầu năm 2015.
6t7
Chị Phan Thị Bích Hường – Giám đốc Nhà Văn hóa Phụ nữ TP. Hồ Chí Minh triển khai công tác trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2015.
6t5
Chị Trần Thị Phương Hoa – Phó chủ tịch Hội LHPN TP. Hồ Chí Minh phát biểu chỉ đạo.
6t4
Chị Phạm Thị Mỹ Hạnh – Phó Giám đốc Nhà Văn hóa Phụ nữ TP. Hồ Chí Minh công bố kết quả bình xét thi đua 6 tháng đầu năm 2015 và thông qua quyết định khen thưởng của UBND TP. Hồ Chí Minh.
6t3
Ban Giám đốc Nhà Văn hóa Phụ nữ TP. Hồ Chí Minh vinh dự nhận Bằng khen của UBND Thành phố vì đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 02 năm liên tục (2013, 2014) và Danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc năm 2014.
6t2
6t1
Chị Trần Thị Phương Hoa – Phó Chủ tịch Hội LHPN Thành phố và chị Đỗ Thị Chánh – Phó Chủ tịch Hội LHPN Thành phố trao bằng khen của UBND Thành phố cho 05 cá nhân có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 02 năm liên tục 2013, 2014 và trao Huy hiệu Thành phố Hồ Chí Minh cho 06 cá nhân vì đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhiều năm liên tục.

Bài viết liên quan