Đóng

26/07/2019

NVH Phụ nữ TP tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2016

6th2016_1
6th2016_2
Các tiết mục văn nghệ phục vụ Hội nghị
6th2016_3
Chị Nguyễn Thị Thu Thủy – Phó Giám đốc Nhà Văn hóa Phụ nữ báo cáo kết quả hoạt động của đơn vị trong 6 tháng đầu năm 2016.
6th2016_4
Chị Phan Thị Bích Hường – Giám đốc Nhà Văn hóa Phụ nữ triển khai công tác trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2016.
6th2016_5
Chị Đỗ Thị Chánh – Phó chủ tịch Hội LHPN TP. Hồ Chí Minh phát biểu chỉ đạo.
6th2016_6
Chị Phan Nữ Nhật Minh – Phó Giám đốc Nhà Văn hóa Phụ nữ giới thiệu Dự thảo chương trình hoạt động 20/10/2016.

Bài viết liên quan