Đóng

16/04/2019

Thành viên của Câu lạc bộ và các thành tích đạt được

Hiện nay Câu lạc bộ nhiếp ảnh Hải Âu có 15 thành viên trong đó có 04 chị đã được Liên đoàn Nhiếp ảnh thế giới phong tước hiệu Nghệ sĩ nhiếp ảnh quốc tế xuất sắc E.FIAP, 08 chị được Liên đoàn Nhiếp ảnh thế giới phong tước hiệu Nghệ sĩ nhiếp ảnh quốc tế A.FIAP, 02 chị được Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam phong tước hiệu Nghệ sĩ Nhiếp ảnh xuất sắc Việt Nam E.VAPA, 14 chị là hội viên Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam, 14 chị là hội viên Hội nhiếp ảnh Thành phố.

Họ tên Thành tích đã đạt
clbha_dhnuĐÀO HOA NỮ

Địa chỉ: 90A-Cao Thắng

F.4; Q.1_TP.HCM

Điện thoại

 • NR: 38.181.680
 • CQ: 39.254.669
 •  Di động: 0903.821.491

Email: daohoanu45@gmail.com

*HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG BA_(Chủ Tịch Nước Tặng)*TƯỚC HIỆU-Tước Hiệu VIỆT NAM

 • Nghệ Sỹ Nhiếp Ảnh cống hiến xuất sắc (ES.VAPA)
 • Nghệ Sỹ Nhiếp Ảnh xuất sắc Việt Nam (E.VAPA)
 • Nghệ Sỹ Nhiếp Ảnh Danh Dự Việt Nam (HON.VAPA)
 • Nghệ Sỹ Nhiếp Ảnh Việt Nam (A.VAPA)
 • Chi Hội Trưởng Chi Hội Nhiếp Ảnh Hải Âu TW
 • Chủ Nhiệm CLB Nhiếp Ảnh Hải Âu NVHPN_ TP HCM

-Tước Hiệu FIAP

 • Nghệ Sỹ Nhiếp Ảnh Quốc tế (A.FIAP)
 • Nghệ Sỹ Nhiếp Ảnh xuất Sắc Quốc tế (E.FIAP)

*HUY CHƯƠNG & BẰNG KHEN

– Bằng khen Hội Văn Nghệ Thành Phố Hồ Chí Minh

– Bằng khen Tỉnh Ủy Thừa Thiên Huế

– Bằng khen Ủy Ban Nhân dân Thành Phố Huế

– Bằng khen Hội Nhiếp Ảnh Thành Phố Hồ Chí Minh 1991-1994

– Huy Chương vì sự nghiệp Giải Phóng Phía Nam

– Huy Chương vì sự nghiệp Văn Học Nghệ Thuật Việt Nam

– Bằng khen Hội Nghệ Sỹ Nhiếp Ảnh Việt Nam

– Huy Chương vì sự nghiệp Phát Triển Nhiếp Ảnh Việt Nam

– Huy Chương vì sự nghiệp Nhiếp Ảnh

– Huy Hiệu Ủy Ban Nhân dân Thành Phố Hồ Chí Minh

– Bằng khen Ủy Ban Nhân dân Thành Phố Hồ Chí Minh năm 2000-2005

– Bằng khen Ủy Ban Nhân dân Thành Phố Hồ Chí Minh 25 năm Nhiếp Ảnh TP

– Bằng khen Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Việt Nam

– Bằng khen Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Thành Phố

– Được bình chọn Nghệ Sỹ xuất Sắc Nhất 1991-1994 (Báo Lao động tổ chức)

– Huy chương danh dự Fiap (Fiap honor Medal)

clbha_nhngaNGUYỄN HỒNG NGA – E­.FIAP

Địa chỉ: 104-106 f420 l Lầu 4

Nguyễn Huệ Q1-TP.HCM

Điện thoại:  38.243.177_ 0903.343.897

Email: hongnga1959@yahoo.com;

hongnga1959@gmail.com

* TƯỚC HIỆU– Tước Hiệu VIỆT NAM

 • Nghệ Sỹ Nhiếp Ảnh Việt Nam (A.VAPA) 
 • Hội Viên Hội Nghệ Sỹ Nhiếp Ảnh TP HCM
 • Hội Viên Hội Viên Hội Nhà Báo Việt Nam
 • Hội Viên Hội Viên Hội Nhà Báo TP HCM
 • Hội Viên Hội Viên Hội Nghệ Sỹ Sân Khấu Việt Nam
 • Hội Viên Hội Viên Hội Sân Khấu TP HCM
 • Chi Hội Phó Chi Hội Nhiếp Ảnh Hải âu TW
 • Phó Chủ Nhiệm CLB Nhiếp Ảnh Hải âu NVHPN TP

– Tước Hiệu FIAP

 • Nghệ Sỹ Nhiếp Ảnh Quốc tế (A.FIAP)
 • Nghệ Sỹ Nhiếp Ảnh xuất Sắc Quốc tế (E.FIAP) 

* BẰNG KHEN

– Bằng khen Hội Liên Hiệp Phụ Nữ TP HCM 2005

– Bằng khen Hội Văn Học Nghệ Thuật TP HCM 2007

clbha_dtthoĐOÀN THI THƠ – E.FIAP

Địa chỉ: 15/1 Phạm Văn Hai,

F.1 – Q. Tân Bình

Điện thoại: 38. 456. 510  – 0913.959.165

Email: thitho.fas@gmail.com

 *TƯỚC HIỆU-Tước Hiệu VIỆT NAM

 •  Nghệ Sỹ Nhiếp Ảnh Việt Nam (A.VAPA)  (1989)
 •  Hội Viên Hội Nhiếp Ảnh TP HCM (1988)
 • Chi Hội Phó Chi Hội Nhiếp Ảnh Hải Âu TW (2003)
 • Phó Chủ Nhiệm Câu Lạc Bộ Hải Âu NVHPN_ TP HCM

– Tước Hiệu FIAP

 • Nghệ Sỹ Nhiếp Ảnh Quốc tế (A.FIAP) (09/09/1996)
 • Nghệ Sỹ Nhiếp Ảnh xuất Sắc Quốc tế (E.FIAP)  (14/04/2002)

– Tước Hiệu PSA

 • Hội Viên Nhiếp Ảnh Mỹ (PSA) (11/1996)

– Tước Hiệu RPS

 • Hội Viên Nhiếp Ảnh Hồng Gia Anh (RPS) (28/06/1990)
 • Nghệ Sỹ Nhiếp Ảnh Hồng Gia Anh (L.RPS) (26/02/1991)

*KỶ NIỆM CHƯƠNG&BẰNG KHEN

– Bằng khen Nhà Văn Hóa Lao Động (27/01/1987)

– Bằng khen Ủy Ban TW Hội Liên Hiệp Thanh Niên VN (23/9/1988)

– Bằng khen Hội Nhiếp Ảnh TP.HCM  (08/03/1989)

– Bằng khen Phòng Văn Hóa Thông Tin Quận 6 (18/05/1989)

– Bằng khen Ủy Ban TW Hội Liên Hiệp Thanh Niên TP HCM (01/06/1989)

– Bằng khen BCH Đoàn Thanh NIên Cộng Sản TP HCM (01/06/1989)

– Bằng khen BCH Liên Hiệp Công Đoàn TP HCM (28/07/1989)

– Bằng khen Hội Nhiếp Ảnh TP.HCM  (06/02/1991)

– Bằng khen Báo Người Lao Động & Bạn Đọc Bình Chọn (28/12/1991)

– Bằng khen Ủy Ban Nhân Dân & Phòng VHTT Quận 6 (30/04/1992)

– Kỷ Niệm Chương Hội Nghệ Sỹ Nhiếp Ảnh Việt Nam (09/12/2003)

– Bằng khen Nhà Văn Hóa Phụ Nữ TP HCM (24/10/2005)

– Bằng khen Ủy Ban Nhân Dân TP.HCM _25 năm Nhiếp Ảnh Thành Phố

– Bằng khen Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Việt Nam

– Bằng khen Hội Nhiếp Ảnh TP HCM (09/02/2007)

– Bằng khen Hội Liên Hiệp Văn Học Nghệ Thuật TP HCM (12/02/2007)

clbha_ptkthanhPHẠM THỊ KIM THANH

Địa chỉ: 233/4 Bạch Đằng;

F15_Q.BT_TP.HCM

Điện thoại: 35.106.825 – 0983.061.150

Email: kimthanhphoto@yahoo.com.vn

*TƯỚC HIỆU-Tước Hiệu VIỆT NAM

 • Hội Viên Hội Nhiếp Ảnh TP HCM
 • Hội Viên CLB Nhiếp ảnh Hải Âu NVHPN_ TP HCM

* BẰNG KHEN

– Bằng khen  Nhà Văn Hóa Phụ Nữ TP HCM năm 2005

clbha_ntsinNGUYỄN THỊ SIN-A.FIAP

Địa chỉ: 339/28 bis  Lê Văn Sỹ;

F.13_Q.3_TP.HCM

Điện thoai: 38.436.300 – 39.350.703

– 0908.639.835

Email: nguyenthisin_1953@yahoo.com.vn

*TƯỚC HIỆU-Tước Hiệu VIỆT NAM

 • Nghệ Sỹ Nhiếp Ảnh Việt Nam (A.VAPA) 
 • Hội Viên Hội Nhiếp Ảnh TP HCM
 • Hội Viên CLB Nhiếp Ảnh Hải Âu NVHPN_ TP HCM

– Tước Hiệu FIAP

 • Nghệ Sỹ Nhiếp Ảnh Quốc tế (A.FIAP)

* BẰNG KHEN

– Bằng khen Bộ Văn hóa Thông tin (ASEAN) 2001

– Bằng khen Thành Đoàn Tp. Hồ Chí Minh 2004

– Bằng khen của Hội Nhiếp ảnh TP. Hồ Chí Minh 2005

– Bằng khen Nhà Văn Hóa Phụ Nữ TP. Hồ Chí Minh (Xuyên Việt) 2005

– Bằng khen NhàVăn Hóa Phụ Nữ TP. Hồ Chí Minh (Thành tích) 2005

– Bằng khen của Lực lượng Thanh niên Xung phong TP. Hồ Chí Minh 2006

– Bằng khen Hội Nhiếp ảnh TP. Hồ Chí Minh (Thành tích) 2006

– Bằng khen Hội Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật TP.HCM (Thành tích) 2007

– Bằng khen Ủy ban Nhân dân TP. Hồ Chí Minh (Thành tích Xuất sắc 2006) 2007

– Bằng khen Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam (Thành tích Xuất sắc) 2007

clbha_ptthuPHẠM THỊ THU-E.FIAP

Địa chỉ: 59/5A Phạm Viết Chánh

_F.Nguyễn Cư Trinh_Q.1

Điện thoại: 38.334.825 – 0909.020.855

Email: nhiepanhthuan@yahoo.com

*TƯỚC HIỆU-Tước Hiệu VIỆT NAM

 • Nghệ Sỹ Nhiếp Ảnh Việt Nam (A.VAPA)  
 • Hội Viên Hội Nhiếp Ảnh TP HCM
 • Chi Hội Trưởng Chi Hội Nhiếp Ảnh Hải Âu TP HCM
 • Hội Viên CLB Nhiếp Ảnh Hải Âu NVHPN_TP HCM

-Tước Hiệu FIAP

 • Nghệ Sỹ Nhiếp Ảnh Quốc tế (A.FIAP)
 • Nghệ Sỹ Nhiếp Ảnh xuất Sắc Quốc tế (E.FIAP)  

* BẰNG KHEN

-Bằng khen  Hội Nhiếp ảnh TP 2005

-Bằng khen  Hội Liên Hiệp Văn Học Nghệ Thuật 2006

-Bằng khen  Hội Liên Hiệp Văn Học Nghệ Thuật 2007

clbha_dngocĐỖ NGỌC-A.FIAP

Địa chỉ: 20/6A Trần Xuân Soạn;

KP 4_F.Tân Hưng_Q.7

Điện thoại: 37.711.683 _ 0903.813.090

*TƯỚC HIỆU-Tước Hiệu VIỆT NAMNghệ Sỹ Nhiếp Ảnh Việt Nam (A.VAPA)  

Hội Viên Hội Nhiếp Ảnh TP HCM

Hội Viên CLB Nhiếp Ảnh Hải Âu NVHPN_ TP HCM

– Tước Hiệu FIAP

Nghệ Sỹ Nhiếp Ảnh Quốc tế (A.FIAP)

clbha_ltklienLÊ THỊ KIM LIÊN-A.FIAP

Địa chỉ: 122 Sương Nguyệt Ánh;

F.Bến Thành_Q.I

Điện thoại: 38.397.740 – 0903.961.234

*TƯỚC HIỆU-Tước Hiệu VIỆT NAM

 • Nghệ Sỹ Nhiếp Ảnh Việt Nam (A.VAPA)  
 • Hội Viên Hội Nhiếp Ảnh TP HCM
 • Chi Hội Phó Chi Hội Hải Âu TP HCM
 • Hội Viên CLB Nhiếp Ảnh Hải Âu NVHPN_ TP HCM

– Tước Hiệu FIAP

 • Nghệ Sỹ Nhiếp Ảnh Quốc tế (A.FIAP)
clbha_adungAN DUNG

Địa chỉ: Nguyễn Thị Minh Khai

Điện thoại: 0903.961.845

*TƯỚC HIỆU-Tước Hiệu VIỆT NAM

 • Nghệ Sỹ Nhiếp Ảnh Việt Nam (A.VAPA)  
 • Hội Viên Hội Nhiếp Ảnh TP HCM
 • Hội Viên CLB Nhiếp Ảnh Hải Âu NVHPN_ TP HCM
clbha_tttmaiTRẦN THỊ TUYẾT MAI-A.FIAP

Địa chỉ: 68/18 Hồ Thị Kỹ;

F.1_Q.10_TP.HCM

Điện thoại: CQ 38.323.326 – 0908.440.107

Email: tuyetmaiphoto@gmail.com

*TƯỚC HIỆU-Tước Hiệu VIỆT NAM

 • Nghệ Sỹ Nhiếp Ảnh Việt Nam (A.VAPA)  
 • Hội Viên Hội Nhiếp Ảnh TP HCM
 • Hội Viên CLB Nhiếp Ảnh Hải Âu NVHPN_TP HCM

– Tước Hiệu FIAP

 • Nghệ Sỹ Nhiếp Ảnh Quốc tế (A.FIAP)

* BẰNG KHEN

– Bằng khen   Ủy Ban Nhân Dân TP HCM 2005

– Bằng khen   Ủy Ban Nhân Dân TP HCM 2006

– Bằng khen   Ủy Ban Nhân Dân TP HCM 2007

– Bằng khen   Nhà Văn Hóa Phụ Nữ TPHCM 2007

– Bằng khen   Hội Nghệ Sỹ Nhiếp Ảnh Việt Nam 2007

clbha_kchiKIM CHI

Địa chỉ: 451/78/175 Phạm Thế Hiển

_F5_Q.8

Điện thoại: 38.515.973 – 0918.048.415

*TƯỚC HIỆU-Tước Hiệu VIỆT NAM

 • Hội Viên Hội Nhiếp Ảnh TP HCM
 • Hội Viên CLB Nhiếp Ảnh Hải Âu NVHPN_ TP HCM
clbha_nttsonNGUYỄN THỊ THANH SƠN

Địa chỉ: 24Trương Định_F.Bến Thành_Q1

Điện thoại: 8.272.440 – 0903.321.181

Email: tungkhanhle@yahoo.com.vn

*TƯỚC HIỆU-Tước Hiệu VIỆT NAM

 • Nghệ Sỹ Nhiếp Ảnh Việt Nam (A.VAPA)  
 • Hội Viên Hội Nhiếp Ảnh TP HCM
 • Hội Viên CLB Nhiếp Ảnh Hải Âu NVHPN_ TP HCM
clbha_dtklanĐINH THỊ KIM LAN

Địa chỉ:  183 Hoàng Hoa Thám_F13_Q.TB

Điện thoại: 8.426.137 – 0983.543.508

Email: kimlan_141@yahoo.com.vn

*TƯỚC HIỆU-Tước Hiệu VIỆT NAM

 • Hội Viên Hội Nhiếp Ảnh TP HCM
 • Hội Viên CLB Nhiếp ảnh Hải Âu NVHPN_ TP HCM
NGUYỄN XUÂN HỒNG

Địa chỉ: 71/5 Nguyễn Phúc Chu_F15_Q.TB

Điện thoại: 0908.161.298

Bài viết liên quan