Đóng

21/10/2021

Trang trí móng (vẽ kim, cọ nét; vẽ nét nâng cao, cọ tóc; vẽ cọ bản vuông; cọ bản vuông nâng cao) – Khóa 05/2021 (Cơ sở 2)

Khung lớp:

 • Thứ 2 – 4 – 6 (12 buổi) từ 8g30 – 10g30: GV Hoàn Phương
 • Thứ 2 – 4 – 6 (12 buổi) từ 14g00 – 16g00: GV Hoàn Phương
 • Thứ 3 – 5 – 7 (12 buổi) từ 8g30 – 10g30: GV Hồng Nhung
 • Thứ 3 -5 (8 buổi) từ 17g30 – 20g00: GV Hoàn Phương

Khai giảng:

 • Thứ 2 – 4 – 6: ngày 01/11/2021
 • Thứ 3 – 5 – 7: ngày 02/11/2021
 • Thứ 3 – 5 : ngày 02/11/2021

Học phí: 750.000 đồng/ khóa/ lớp

Chương trình học:

LỚP KỸ THUẬT VẼ KIM, VẼ CỌ NÉT CƠ BẢN

 1. Sinh hoạt lớp. Giới thiệu dụng cụ, vật liệu
 2. Kỹ thuật vẽ kim cơ bản. Phương pháp phối màu
 3. Kỹ thuật vẽ kim tạo hình kết hợp sơn lam màu và kẻ sọc kim trên móng
 4. Kỹ thuật vẽ cọ nét cơ bản.
 5. Kỹ thuật vẽ cọ nét tạo hình.
 6. Kỹ thuật vẽ cọ nét ráp hoa.
 7. Mẫu vẽ cọ nét phối hợp nguyên vật liệu trang trí móng
 8. Mẫu vẽ cọ nét phối hợp sơn kiểu.
 9. Thực hành vẽ cọ nét phối hợp sơn kiểu và nguyên vật liệu trang trí
 10. Phương pháp tạo nền sơn lam màu kết hợp cọ nét.
 11. Kiểm tra cuối khóa.
 12. Ôn tập. Hướng dẫn kết hợp kỹ thuật vẽ kim và cọ nét.

LỚP KỸ THUẬT VẼ CỌ TÓC, CỌ NÉT NÂNG CAO

 1. Sinh hoạt lớp. Giới thiệu dụng cụ, vật liệu.
 2. Giới thiệu đặc điểm của từng kỹ thuật vẽ. Thực hành mẫu vẽ cọ nét, cọ tóc.
 3. Kỹ thuật vẽ các đường nét trang trí bằng cọ nét
 4. Kỹ thuật vẽ cọ nét tô màu trên mẫu vẽ.
 5. Kỹ thuật vẽ các dạng hoa nhiều cánh bằng cọ tóc.
 6. Thực hành vẽ các mẫu hoa nhiều cánh.
 7. Kỹ thuật vẽ các dạng hoa chồng cánh bằng cọ tóc.
 8. Thực hành vẽ các mẫu hoa chồng cánh bằng cọ tóc
 9. Phương pháp tạo mẫu kết hợp cọ nét và cọ tóc.
 10. Kết hợp mẫu vẽ và tạo nền móng bằng màu bột
 11. Kiểm tra cuối khóa.
 12. Ôn tập. Mẫu vẽ kết hợp với phụ liệu trang trí móng.

LỚP KỸ THUẬT VẼ CỌ BẢN (VUÔNG) CƠ BẢN

 1. Sinh hoạt lớp. Giới thiệu dụng cụ, vật liệu.
 2. Hướng dẫn cách sử dụng và điều khiển cọ bản (vuông).
  Phương pháp lấy màu vẽ.
 3. Kỹ thuật vẽ cọ bản (vuông) cơ bản.
 4. Kỹ thuật vẽ cọ bản (vuông) và chấm bi.
 5. Kỹ thuật vẽ cọ bản (vuông) kết hợp với cọ tóc.
 6. Kỹ thuật vẽ cọ bản (vuông) ráp hoa phối hợp trên nền sơn kiểu
 7. Kỹ thuật vẽ cọ bản (vuông) phối màu kết hợp trên nền màu bột
 8. Kỹ thuật vẽ cọ bản (vuông) tạo hình.
 9. Kỹ thuật vẽ cọ bản (vuông) 3 màu.
 10. Phối hợp tạo nền móng nhiều màu với cọ bản (vuông)
 11. Kiểm tra cuối khóa
 12. Ôn tập. Mẫu vẽ cọ bản (vuông) kết hợp với phụ liệu trang trí móng.

LỚP KỸ THUẬT VẼ CỌ BẢN (VUÔNG ) NÂNG CAO

 1. Sinh hoạt lớp. Giới thiệu dụng cụ, vật liệu.
 2. Giới thiệu các kỹ thuật vẽ cọ bản (vuông) thịnh hành.
  Kỹ thuật tạo các dạng hoa, lá bằng cọ bản (vuông).
 3. Kỹ thuật vẽ các dạng hoa nhiều cánh bằng cọ bản (vuông)
  Cách phối màu hoa và lá.
 4. Ứng dụng phương pháp tạo nền màu bột, kết hợp các mẫu hoa với cọ bản (vuông)
 5. Kỹ thuật tạo nếp gấp cho cánh hoa.
 6. Kỹ thuật tạo chiều sâu cho hoa.
 7. Phương pháp phối màu nền thời trang ombre, kết hợp mẫu vẽ cọ bản  (vuông)
 8. Kỹ thuật vẽ các dạng hoa chồng cánh kết hợp với
  phụ liệu trang trí móng.
 9. Ứng dụng các dạng nền ấn tượng (galaxy, marble, ombre,…) và mẫu vẽ
 10. Thiết kế mẫu trang trí móng bằng cọ bản (vuông)
 11. Kiểm tra cuối khóa.
 12. Ôn tập. Mẫu vẽ kết hợp với phụ liệu trang trí móng.

KỸ THUẬT VẼ KIM, VẼ CỌ NÉT CƠ BẢN (Thứ 3-5)

 1. Sinh hoạt lớp. Giới thiệu dụng cụ, vật liệu. Kỹ thuật vẽ kim cơ bản.
  Phương pháp phối màu
 2. Kỹ thuật vẽ kim tạo hình kết hợp sơn lam màu và kẻ sọc kim trên móng
 3. Kỹ thuật vẽ cọ nét cơ bản.
 4. Kỹ thuật vẽ cọ nét tạo hình.
 5. Kỹ thuật vẽ cọ nét ráp hoa.
 6. Mẫu vẽ cọ nét phối hợp nguyên vật liệu trang trí móng.
  Mẫu vẽ cọ nét phối hợp sơn kiểu.
 7. Thực hành vẽ cọ nét phối hợp sơn kiểu và nguyên vật liệu trang trí.
  Phương pháp tạo nền sơn lam màu kết hợp cọ nét.
 8. Kiểm tra cuối khóa.
  Ôn tập. Hướng dẫn kết hợp kỹ thuật vẽ kim và cọ nét.

KỸ THUẬT VẼ CỌ TÓC, CỌ NÉT NÂNG CAO (Thứ 3-5)

 1. Sinh hoạt lớ Giới thiệu dụng cụ, vật liệu. Giới thiệu đặc điểm của từng kỹ thuật vẽ.
  Thực hành mẫu vẽ cọ nét, cọ tóc.
 2. Kỹ thuật vẽ các đường nét trang trí bằng cọ nét
 3. Kỹ thuật vẽ cọ nét tô màu trên mẫu vẽ.
 4. Kỹ thuật vẽ các dạng hoa nhiều cánh bằng cọ tóc.
  Thực hành vẽ các mẫu hoa nhiều cánh.
 5. Kỹ thuật vẽ các dạng hoa chồng cánh bằng cọ tóc.
  Thực hành vẽ các mẫu hoa chồng cánh bằng cọ tóc
 6. Phương pháp tạo mẫu kết hợp cọ nét và cọ tóc.
 7. Kết hợp mẫu vẽ và tạo nền móng bằng màu bột
 8. Kiểm tra cuối khóa.
  Ôn tập. Mẫu vẽ kết hợp với phụ liệu trang trí móng.

KỸ THUẬT VẼ CỌ BẢN (VUÔNG) CƠ BẢN (Thứ 3-5)

 1. Sinh hoạt lớp. Giới thiệu dụng cụ, vật liệu. Hướng dẫn cách sử dụng và điều khiển cọ bản (vuông).Phương pháp lấy màu vẽ.
 2. Kỹ thuật vẽ cọ bản (vuông) cơ bản.
 3. Kỹ thuật vẽ cọ bản (vuông) và chấm bi.
 4. Kỹ thuật vẽ cọ bản (vuông) kết hợp với cọ tóc.
 5. Kỹ thuật vẽ cọ bản (vuông) ráp hoa phối hợp trên nền sơn kiểu. Kỹ thuật vẽ cọ bản (vuông) phối màu kết hợp trên nền màu bột
 6. Kỹ thuật vẽ cọ bản (vuông) tạo hình.
 7. Kỹ thuật vẽ cọ bản (vuông) 3 màu. Phối hợp tạo nền móng nhiều màu với cọ bản (vuông)
 8. Kiểm tra cuối khóa.
  Ôn tập. Mẫu vẽ cọ bản (vuông) kết hợp với phụ liệu trang trí móng.

KỸ THUẬT VẼ CỌ BẢN (VUÔNG ) NÂNG CAO (Thứ 3-5)

 1. Sinh hoạt lớp. Giới thiệu dụng cụ, vật liệu. Giới thiệu các kỹ thuật vẽ cọ bản (vuông) thịnh hành.
  Kỹ thuật tạo các dạng hoa, lá bằng cọ bản (vuông).
 2. Kỹ thuật vẽ các dạng hoa nhiều cánh bằng cọ bản (vuông). Cách phối màu hoa và lá.
 3. Ứng dụng phương pháp tạo nền màu bột, kết hợp các mẫu hoa với cọ bản (vuông).
  Kỹ thuật tạo nếp gấp cho cánh hoa.
 4. Kỹ thuật tạo chiều sâu cho hoa.
 5. Phương pháp phối màu nền thời trang ombre, kết hợp mẫu vẽ cọ bản  (vuông).
  Kỹ thuật vẽ các dạng hoa chồng cánh kết hợp với phụ liệu trang trí móng.
 6. Ứng dụng các dạng nền ấn tượng (galaxy, marble, ombre,…) và mẫu vẽ
 7. Thiết kế mẫu trang trí móng bằng cọ bản (vuông)
 8. Kiểm tra cuối khóa.
  Ôn tập. Mẫu vẽ kết hợp với phụ liệu trang trí móng.
Bài viết liên quan