Đóng

24/07/2019

Trang trí móng (vẽ kim – nét; vẽ nét – tóc; vẽ cọ bản; cọ bản nâng cao) – Khóa 07/2019 (Cơ sở 2)

Khung lớp:

 • Thứ 2 – 4 – 6 từ 8g30 -10g30: GV Hoàn Phương
 • Thứ 2 – 4 – 6 từ14g00 -16g00: GV Hoàn Phương
 • Thứ 3 – 5 – 7 từ 14g00 -16g00: GV Thùy Linh
 • Thứ 3 – 5 – 7 từ 17g30 -19g30: GV Hoàn Phương
 • Chủ nhật từ 8g30 -11g30: GV Minh Lý

Khai giảng:

 • Thứ 2 – 4 – 6: ngày 22/7/2019
 • Thứ 3 – 5 – 7: ngày 23/7/2019
 • Chủ nhật: ngày 28/7/2019

Học phí: 660.000 đồng/ khóa

Chương trình học:

KỸ THUẬT VẼ KIM VÀ CỌ NÉT (Thứ 2-4-6 hoặc thứ 3-5-7)

 1. Sinh hoạt lớp. Giới thiệu dụng cụ, vật liệu.
 2. Kỹ thuật vẽ kim cơ bản. Phương pháp phối màu.
 3. Kỹ thuật vẽ kim tạo hình và kẻ sọc kim trên móng.
 4. Kỹ thuật vẽ cọ nét cơ bản.
 5. Kỹ thuật vẽ cọ nét tạo hình.
 6. Kỹ thuật vẽ cọ nét ráp hoa.
 7. Mẫu vẽ cọ nét phối hợp đính hạt đá.
 8. Mẫu vẽ cọ nét phối hợp sơn kiểu.
 9. Phương pháp vẽ cọ nét phối hợp sơn kiểu, đính hạt đá.
 10. Phương pháp sơn lam màu kết hợp cọ nét.
 11. Kiểm tra cuối khóa.
 12. Ôn tập. Mẫu vẽ kết hợp với phụ liệu trang trí móng.

KỸ THUẬT VẼ CỌ NÉT VÀ CỌ TÓC (Thứ 2-4-6 hoặc thứ 3-5-7)

 1. Sinh hoạt lớp. Giới thiệu dụng cụ, vật liệu.
 2. Giới thiệu đặc điểm của từng kỹ thuật vẽ. Thực hành mẫu vẽ cọ nét, cọ tóc.
 3. Nguyên tắc vẽ các đường nét trang trí bằng cọ nét
 4. Kỹ thuật vẽ cọ nét tô màu trên mẫu vẽ.
 5. Nguyên tắc vẽ các dạng hoa nhiều cánh bằng cọ tóc.
 6. Thực hành vẽ các mẫu hoa nhiều cánh.
 7. Nguyên tắc vẽ các dạng hoa chồng cánh bằng cọ tóc.
 8. Thực hành vẽ các mẫu hoa chồng cánh.
 9. Kỹ thuật kết hợp cọ nét và cọ tóc.
 10. Phương pháp kết hợp các kiểu sơn thời trang vào mẫu vẽ.
 11. Kiểm tra cuối khóa.
 12. Ôn tập. Mẫu vẽ kết hợp với phụ liệu trang trí móng.

KỸ THUẬT VẼ CỌ BẢN (Thứ 2-4-6 hoặc thứ 3-5-7)

(HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT VẼ CỌ BẢN VUÔNG CƠ BẢN)

 1. Sinh hoạt lớp. Giới thiệu dụng cụ, vật liệu.
 2. Hướng dẫn cách sử dụng và điều khiển cọ bản. Phương pháp lấy màu vẽ.
 3. Kỹ thuật vẽ cọ bản cơ bản.
 4. Kỹ thuật vẽ cọ bản và chấm bi.
 5. Kỹ thuật vẽ cọ bản kết hợp với cọ tóc.
 6. Kỹ thuật vẽ cọ bản ráp hoa.
 7. Kỹ thuật vẽ cọ bản phối màu.
 8. Kỹ thuật vẽ cọ bản tạo hình.
 9. Kỹ thuật vẽ cọ bản 3 màu.
 10. Phối hợp sơn kiểu với cọ bản.
 11. Kiểm tra cuối khóa
 12. Ôn tập. Mẫu vẽ cọ bản kết hợp với phụ liệu trang trí móng.

KỸ THUẬT VẼ CỌ BẢN NÂNG CAO (Thứ 2-4-6 hoặc thứ 3-5-7)

(HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT VẼ CỌ BẢN VUÔNG NÂNG CAO )

 1. Sinh hoạt lớp. Giới thiệu dụng cụ, vật liệu.
 2. Giới thiệu các kỹ thuật vẽ cọ bản thịnh hành. Kỹ thuật tạo các dạng hoa, lá bằng cọ bản.
 3. Nguyên tắc vẽ các dạng hoa nhiều cánh bằng cọ bản. Cách phối màu hoa và lá.
 4. Thực hành vẽ các mẫu hoa nhiều cánh kết hợp trên nền sơn kiểu thời trang.
 5. Kỹ thuật tạo nếp gấp cho cánh hoa.
 6. Kỹ thuật tạo chiều sâu cho hoa.
 7. Kỹ thuật tạo nền ấn tượng vào mẫu vẽ.
 8. Nguyên tắc vẽ các dạng hoa chồng cánh kết hợp với
  phụ liệu trang trí móng.
 9. Ứng dụng các dạng nền ấn tượng vào mẫu vẽ.
 10. Thiết kế mẫu trang trí móng bằng cọ bản.
 11. Kiểm tra cuối khóa.
 12. Ôn tập. Mẫu vẽ kết hợp với phụ liệu trang trí móng.

KỸ THUẬT VẼ KIM VÀ CỌ NÉT (sáng chủ nhật)

 1. Sinh hoạt lớp. Giới thiệu dụng cụ, vật liệu. Kỹ thuật vẽ kim cơ bản. Phương pháp phối màu. Kỹ thuật vẽ kim tạo hình và kẻ sọc kim trên móng.
 2. Kỹ thuật vẽ cọ nét cơ bản. Kỹ thuật vẽ cọ nét tạo hình. Kỹ thuật vẽ cọ nét ráp hoa.
 3. Mẫu vẽ cọ nét phối hợp đính hạt đá. Mẫu vẽ cọ nét phối hợp sơn kiểu. Kiểm tra cuối khóa.
 4. Phương pháp vẽ cọ nét phối hợp sơn kiểu, đính hạt đá. Phương pháp sơn lam màu kết hợp cọ nét. Ôn tập. Mẫu vẽ kết hợp với phụ liệu trang trí móng.

KỸ THUẬT VẼ CỌ NÉT VÀ CỌ TÓC (sáng chủ nhật)

 1. Sinh hoạt lớp. Giới thiệu dụng cụ, vật liệu. Giới thiệu đặc điểm của từng kỹ thuật vẽ. Thực hành mẫu vẽ cọ nét, cọ tóc. Nguyên tắc vẽ các đường nét trang trí bằng cọ nét.
 2. Kỹ thuật vẽ cọ nét tô màu trên mẫu vẽ. Nguyên tắc vẽ các dạng hoa nhiều cánh bằng cọ tóc. Thực hành vẽ các mẫu hoa nhiều cánh.
 3. Nguyên tắc vẽ các dạng hoa chồng cánh bằng cọ tóc. Thực hành vẽ các mẫu hoa chồng cánh. Kiểm tra cuối khóa.
 4. Kỹ thuật kết hợp cọ nét và cọ tóc. Phương pháp kết hợp các kiểu sơn thời trang vào mẫu vẽ. Ôn tập. Mẫu vẽ kết hợp với phụ liệu trang trí móng.

KỸ THUẬT VẼ CỌ BẢN (sáng chủ nhật)

(HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT VẼ CỌ BẢN VUÔNG CƠ BẢN)

 1. Sinh hoạt lớp. Giới thiệu dụng cụ, vật liệu. Hướng dẫn cách sử dụng và điều khiển cọ bản. Phương pháp lấy màu vẽ. Kỹ thuật vẽ cọ bản cơ bản.
 2. Kỹ thuật vẽ cọ bản và chấm bi. Kỹ thuật vẽ cọ bản kết hợp với cọ tóc. Kỹ thuật vẽ cọ bản ráp hoa.
 3. Kỹ thuật vẽ cọ bản phối màu. Kỹ thuật vẽ cọ bản tạo hình. Kiểm tra cuối khóa.
 4. Kỹ thuật vẽ cọ bản 3 màu. Phối hợp sơn kiểu với cọ bản. Ôn tập. Mẫu vẽ cọ bản kết hợp với phụ liệu trang trí móng.

KỸ THUẬT VẼ CỌ BẢN NÂNG CAO (Sáng chủ nhật)

(HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT VẼ CỌ BẢN VUÔNG NÂNG CAO)

 1. Sinh hoạt lớp. Giới thiệu dụng cụ, vật liệu. Giới thiệu các kỹ thuật vẽ cọ bản thịnh hành. Kỹ thuật tạo các dạng hoa, lá bằng cọ bản. Nguyên tắc vẽ các dạng hoa nhiều cánh bằng cọ bản. Cách phối màu hoa và lá.
 2. Thực hành vẽ các mẫu hoa nhiều cánh kết hợp trên nền sơn kiểu thời trang. Kỹ thuật tạo nếp gấp cho cánh hoa. Kỹ thuật tạo chiều sâu cho hoa.
 3. Kỹ thuật tạo nền ấn tượng vào mẫu vẽ. Nguyên tắc vẽ các dạng hoa chồng cánh kết hợp với phụ liệu trang trí móng. Kiểm tra cuối khóa.
 4. Ứng dụng các dạng nền ấn tượng vào mẫu vẽ. Thiết kế mẫu trang trí móng bằng cọ bản. Ôn tập. Mẫu vẽ kết hợp với phụ liệu trang trí móng.
Bài viết liên quan