Đóng

Triển lãm

24/07/2019

Triển lãm ảnh, chủ đề “Học tập suốt đời – Vững bước thành công”

Truyền thống hiếu học vốn được hình thành trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc Việt Nam và luôn được coi trọng, đó chính là nền tảng cho mọi thắng lợi. Tiếp nối truyền thống tốt đẹp này, Ban Chỉ đạo quốc gia về xây dựng xã hội học tập phối hợp với Bộ Giáo dục & Đào tạo, Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời định kỳ vào tháng 10 hàng năm, nhằm nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân, cộng đồng dân cư về học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập.

Nhân Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018, Nhà Văn hóa Phụ nữ TP. HCM tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Học tập suốt đời – vững bước thành công” với 50 hình ảnh tư liệu đươc trưng bày từ ngày 28/9 đến ngày 05/10/2018 tại Sảnh triển lãm Nhà Văn hóa Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh, Cơ sở 1 (Số 188 – 192 – 194 Lý Chính Thắng, P.9, Q.3, TP.HCM).

Bên cạnh hình ảnh về các hoạt động của Nhà Văn hóa Phụ nữ TP.HCM trong giáo dục hướng nghiệp, bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng cuộc sống cho chị em phụ nữ và các chương trình văn hóa, văn nghệ nhằm tuyên truyền, giáo dục đến công chúng về truyền thống lịch sử hào hùng của dân tộc, triển lãm còn giới thiệu đến công chúng những hình ảnh về các chủ trương, chính sách, nhằm khuyến khích phát triển người tài; tuyên dương những tấm gương điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Tham quan tự do.

Rất mong nhận được sự quan tâm, thưởng lãm của các anh, chị và các bạn!

Bài viết liên quan