Đóng

16/05/2020

Triển lãm “CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH – VỊ LÃNH TỤ KÍNH YÊU CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM”

Chủ tịch Hồ Chí Minh – vị lãnh tụ kính yêu, một anh hùng dân tộc kiệt xuất, một chiến sĩ quốc tế lỗi lạc, Người đã dành trọn cuộc đời mình để cống hiến cho Tổ quốc, cho nhân dân, vì sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước. Tấm gương đạo đức của Người là tài sản vô giá của dân tộc Việt Nam trong mọi thời đại, như ngọn đuốc soi đường chúng ta trên con đường cách mạng, vì độc lập, tự do của dân tộc, vì một xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2020) và 109 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 – 05/6/2020), Nhà Văn hóa Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức trưng bày triển lãm ảnh, chủ đề “CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH – VỊ LÃNH TỤ KÍNH YÊU CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM”. Triển lãm trưng bày từ ngày 16/5 đến ngày 29/5/2020 tại Hội trường – Nhà Văn hóa Phụ nữ TP.HCM (Cơ sở 1). Số 188 – 192 – 194 Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3, TP. HCM. 

Triển lãm với 50 ảnh tư liệu về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng và sự cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng ta, của dân tộc Việt Nam. Bên cạnh đó là những hình ảnh rất đỗi thân thương, gần gũi, chứa chan tình cảm của Người với nhân dân cả nước. Triển lãm góp phần khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và lòng biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh – vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam.

Vào cửa tham quan tự do.

Rất mong nhận được sự quan tâm, thưởng lãm của các anh, chị và các bạn!

Bài viết liên quan